Om du vill gå i pension vid 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension ITP-S.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension vid 65 år

Din förmånsbestämda ålderspension betalas normalt ut från 65 år. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp livet ut.
  • Skjuta upp uttaget av din pension till ett senare tillfälle.

Ta ut kompletterande ålderspension ITP-S (ITPK-S) vid 65 år

Din kompletterande ålderspension ITP-S (ITPK-S) utbetalas normalt från 65 år. Pengarna betalas ut under fem år men du kan ändra om du vill ta ut pensionen under en längre eller kortare tid. Du kan ta ut den kompletterande ålderspension ITP-S tidigast från 55 år.

Din kompletterande ålderspension ITP-S utbetalas av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta dina premier för ITPK-S.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Skandia

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension ITP-S placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Skandia med återbetalningsskydd men utan familjeskydd.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.