Om du vill gå i pension före 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension ITP-S.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension före 65 år

Om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension före 65 år måste du sluta din anställning. Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 55 år.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp under hela livet
  • Skjuta upp uttaget av din pension till ett senare tillfälle. Det innebär att du slutar din anställning för att gå i pension men väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension vid en senare tidpunkt.

Ta ut kompletterande ålderspension ITP-S (ITPK-S) före 65 år

Om du har slutat din anställning kan du ta ut din kompletterande ålderspension ITP-S före 65 år. Pensionen betalas ut i fem år men du kan välja att ta ut den under en längre eller kortare tid. Du kan ta ut den kompletterande ålderspension ITP-S tidigast från 55 år.

Din kompletterande ålderspension ITP-S betalas ut av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta dina premier för ITPK-S.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Skandia

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension ITP-S placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Skandia med återbetalningsskydd men utan familjeskydd.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.