Sjukpenning från Försäkringskassan

Du kan ha rätt till sjukpension från oss om du har sjukpenning från Försäkringskassan. Hur mycket du får i sjukpension beror på din pensionsmedförande lön och på hur länge du har haft sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du har varit sjuk i mer än 90 dagar

När du varit sjuk i mer än 90 kalenderdagar i följd och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent och att din pensionsmedförande lön är över 7,5 prisbasbelopp.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid från dag 91
–7,5 prisbasbelopp -
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 %
20,0 inkomstbasbelopp– 30,0 inkomsbasbelopp 32,5 %

Om du har varit sjuk i sammanlagt 105 dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan

När du varit sjuk i sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent. Sjukpensionen betalas ut längst till och med den 90:e dagen i den senaste sjukperioden.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid dag 15-90
–7,5 prisbasbelopp 10 %
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 %
20,0 inkomstbasbelopp– 30,0 inkomsbasbelopp 32,5 %

Mer information om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • Aktuell fast lön och kontant utbetalt semestertillägg.
  • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • Under föregående kalenderår utbetald ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid och liknande.

Om du får en lönehöjning efter 60 år får du inte alltid räkna med den i sin helhet.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL