Gå ner i arbetstid

Din tjänstepension påverkas om du går ner i arbetstid. Din tjänstepension påverkas olika beroende på hur din anställning ser ut. Din allmänna pension kan påverkas. Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information.

Pensionsmyndighetens webbplats

Vad händer med din tjänstepension om du är tjänstledig på deltid?

Om du är tjänstledig på deltid under en månad eller mer påverkas beräkningen av din pensionsmedförande lön och din tjänstepension. I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • Aktuell fast lön och kontant utbetalt semestertillägg.
  • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • Under föregående kalenderår utbetald ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid och liknande.

Din förmånsbestämda ålderspension påverkas under den period som du är tjänstledig på deltid. Den blir lägre än om du arbetar heltid eftersom den förmånsbestämda ålderspensionen räknas på en lägre pensionsmedförande lön.

Din kompletterande ålderspension ITP-S påverkas. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Om din tjänstledighet upphör efter 60 år kan även din pensionsmedförande lön påverkas efter det. Den förmånsbestämda ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen ITP-S blir då lägre än om du arbetat heltid.

Mer information om löneförhöjning nära pensionsålder

Vad menar vi med tjänstledig på deltid?

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL