Ändrad inkomst

Din inkomst har stor betydelse för din kommande tjänstepension. Det är inkomsten som ligger till grund för hur mycket pengar du får när du går i pension eller när du är sjuk under en längre tid.

Löneförhöjning nära pensionsåldern

Om du får en löneförhöjning när det är mindre än fem år kvar till din pensionsålder kanske du inte får räkna med hela löneförhöjningen i din kommande tjänstepension. Det beror på en regel som kallas för lönekapning.

Lönekapning innebär att det finns en gräns för hur stor del av löneförhöjningen du får räkna med i din kommande tjänstepension. Gränsen baseras på hur många månader du har kvar till pensionsåldern och inkomstbasbeloppets förändring.

För att se hur stor del av löneförhöjning du får räkna med i din tjänstepension tar du din månadslön och multiplicerar med den maximala löneförhöjningen i procent.

Se hur stor del av löneförhöjning du får räkna med i din kommande tjänstepension
Antal månader kvar till pensionsåldern Maximal löneförhöjning i procent för år 2022
59-49 4,9 %
48-37 4,7 %
36-25 4,5 %
24-13 4,3 %
12-1 4,1 %

Exempel 1 – löneförhöjning som är över maxgränsen

Kalle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2021 har Kalle 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2022 får han en löneförhöjning på 1 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Kalle räkna med en löneförhöjning på högst 1 175 kronor per månad. Det betyder att Kalle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Kalles månadslön från PostNord kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 26 500 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Kalles löneförhöjning i januari 2022: 1 500 kr per månad
 • Kalle har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hans löneförhöjning därmed vara på 4,7 procent. Vi multiplicerar månadslönen med maximal löneförhöjning i procent: 25 000 kr x 4,7 procent = 1 175 kr per månad
 • Kalles pensionsmedförande lön för 2022 är alltså 25 000 kr + 1 175 kr = 26 175 kr per månad. Kalles månadslön är däremot 26 500 kr, men det är bara 26 175 kr som är pensionsmedförande.

Exempel 2 – löneförhöjning som är under maxgränsen

Anna har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2021 har Anna 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2022 får hon en löneförhöjning på 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Anna räkna med en löneförhöjning på högst 1 175 kronor per månad. Det betyder att Anna får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Så här har vi räknat

 • Annas löneförhöjning i januari 2022: 500 kr per månad
 • Anna har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hennes löneförhöjning därmed vara på 4,7 procent.
 • Maximal löneförhöjning som Anna får räkna med i tjänstepensionen är :  25 000 kr x 4,7 procent = 1 175 kr per månad.
 • Annas pensionsmedförande lön för 2022 är alltså 25 000 kr + 500 kr  =  25 500 kr per månad. Hela Annas lön är alltså pensionsmedförande.

Exempel 3 – löneförhöjning när tjänstledighet avslutas

Olle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. Han har en heltidsanställning på PostNord men har varit tjänstledig 50 procent under 2021. Olle har 17 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön) under denna tid. I januari 2022 avslutar han sin tjänstledighet och börjar arbeta heltid igen. Olles lön från PostNord ökar då till 34 000 kronor per månad. Enligt reglerna får Olle räkna med en löneförhöjning på högst 799 kronor per månad. Det betyder att Olle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Olles månadslön från PostNord kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 34 000 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Olles löneförhöjning i januari 2022: 17 000 kr per månad
 • Olle har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hans löneförhöjning därmed vara på 4,7 procent.
 • Maximal löneförhöjning som Olle få räkna med i tjänstepensionen är:  17 000 kr x 4,7 procent = 799 kr per månad
 • Olles pensionsmedförande lön för 2022 är alltså 17 000 kr + 799 kr  =  17 799 kr per månad.

Ovanstående beräkningar är något förenklade. Flera parametrar spelar in när vi räknar ut lönekapningen. Om du vill ha mer information om hur vi räknar, kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

 • Aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
 • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
 • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
 • Under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg.

Arbetsgivaren rapporterar ändrad lön till SPV.

Löneändring under sjukperiod

Beräkningen av din pensionsmedförande lön kan påverkas om du blir sjuk under en längre tid. Om du är sjuk längre än 90 dagar kommer din pensionsmedförande lön att vara oförändrad så länge sjukfallet pågår även om du får en ändring av din utbetalda lön från arbetsgivaren.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL