Ändrad inkomst

Din inkomst har stor betydelse för din kommande tjänstepension. Det är inkomsten som ligger till grund för hur mycket pengar du får när du går i pension eller när du är sjuk under en längre tid.

Löneförhöjning nära pensionsåldern

Om du får en löneförhöjning när det är mindre än fem år kvar till din pensionsålder kanske du inte får räkna med hela löneförhöjningen i din kommande tjänstepension. Det beror på en regel som kallas för lönekapning.

Lönekapning innebär att det finns en gräns för hur stor del av löneförhöjningen du får räkna med i din kommande tjänstepension. Gränsen baseras på hur många månader du har kvar till pensionsåldern och inkomstbasbeloppets förändring.

För att se hur stor del av löneförhöjning du får räkna med i din tjänstepension tar du din månadslön och multiplicerar med den maximala löneförhöjningen i procent.

Se hur stor del av löneförhöjning du får räkna med i din kommande tjänstepension
Antal månader kvar till pensionsåldern Maximal löneförhöjning i procent för år 2022
59-49 2,5 %
48-37 2,4 %
36-25 2,3 %
24-13 2,2 %
12-1 2,1 %

Exempel 1 – löneförhöjning som är över maxgränsen

Kalle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2021 har Kalle 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2022 får han en löneförhöjning på 1 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Kalle räkna med en löneförhöjning på högst 600 kronor per månad. Det betyder att Kalle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Kalles månadslön från arbetsgivaren kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 26 500 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Löneförhöjning i januari 2022 : 1 500 kr per månad
 • Maximal löneförhöjning som får räknas med i tjänstepensionen: 25 000 kr x 2,4 procent = 600 kr per månad
 • Pensionsmedförande lön för 2022: 25 000 kr +600 kr = 25 600 kr per månad

Exempel 2 – löneförhöjning som är under maxgränsen

Anna har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2021 har Anna 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2021 får hon en löneförhöjning på 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Anna räkna med en löneförhöjning på högst 600 kronor per månad. Det betyder att Anna får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Så här har vi räknat

 • Löneförhöjning januari 2022: 500 kr per månad
 • Maximal löneförhöjning som får räknas med i tjänstepensionen: 25 000 kr x 2,4 procent = 600 kr per månad
 • Pensionsmedförande lön för 2022: 25 000 kr + 500 kr = 25 500 kr per månad

Exempel 3 – löneförhöjning när tjänstledighet avslutas

Olle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. Han har en heltidsanställning men har varit tjänstledig 50 procent under 2021. Olle har 17 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön) under denna tid. I januari 2022 avslutar han sin tjänstledighet och börjar arbeta heltid igen. Olles lön från arbetsgivaren ökar då till 34 000 kronor per månad. Enligt reglerna får Olle räkna med en löneförhöjning på högst 408 kronor per månad. Det betyder att Olle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Olles månadslön från arbetsgivaren kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 34 000 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Löneförhöjning i januari 2022: 17 000 kr per månad
 • Maximal löneförhöjning som får räknas med i tjänstepensionen: 17 000 kr x 2,4 procent = 408 kr per månad
 • Pensionsmedförande lön för 2022: 17 000 kr + 408 kr = 17 408 kr per månad

Ovanstående beräkningar är något förenklade. Flera parametrar spelar in när vi räknar ut lönekapningen. Om du vill ha mer information om hur vi räknar, kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

 • Aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
 • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
 • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
 • Under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg.

Arbetsgivaren rapporterar ändrad lön till SPV.

Löneändring under sjukperiod

Beräkningen av din pensionsmedförande lön kan påverkas om du blir sjuk under en längre tid. Om du är sjuk längre än 90 dagar kommer din pensionsmedförande lön att vara oförändrad så länge sjukfallet pågår även om du får en ändring av din utbetalda lön från arbetsgivaren.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL