Privatperson - Grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program