Gå i pension efter 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension PA-91 F.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension efter 65 år

Om du jobbar kvar i din anställning efter 65 år får du ta ut din förmånsbestämda ålderspension först från och med månaden efter det att du har slutat din anställning. Du kan inte välja att skjuta upp uttaget till en senare tidpunkt.

Om du har slutat din anställning före 65 år med rätt till ett fribrev kan du själv välja hur länge du vill skjuta upp uttaget av din förmånsbestämda ålderspension.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Du slutar tjäna in pengar till din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år

Din arbetsgivare slutar betala in pengar till din förmånsbestämda ålderspension efter du fyllt 65 år. Det gör att din förmånsbestämda del inte ökar efter du fyllt 65 år, även om du fortsätter arbeta.

Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år får du mer i pension varje månad eftersom pensionen ska betalas ut under en kortare tid än om du hade gått i pension vid 65 år. Om du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år betalas pengar ut till dig så länge du lever. Du kan inte välja att ta ut din förmånsbestämda ålderspension under en kortare tid.

Meddela oss om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år

Din förmånsbestämda ålderspension betalas automatiskt ut till dig när du fyller 65 år, utan att du behöver ansöka. Några månader innan du fyller 65 år skickar vi på SPV ett meddelande till dig med uppgift om hur mycket pengar som vi kommer att betala ut till dig i pension. Om du istället vill ta ut din pension efter 65 år, ska du fylla i blanketten Begäran om ändrad utbetalning, och skicka in den till oss på SPV. Blanketten finns med i meddelandet vi skickar till dig.

När du har gått i pension och din förmånsbestämda ålderspension har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och välja att pensionen ska betalas ut vid ett senare tillfälle. Mer information om förmånsbestämd ålderspension Vad som händer om du slutar din anställning

Ta ut kompletterande ålderspension PA-91 F (Kåpan Tjänste) efter 65 år

Du kan välja att ta ut din kompletterande ålderspension PA-91 F efter du fyller 65 år. Du kan skjuta upp utbetalningen av pensionen fram till att du fyller 70 år. Pengarna betalas ut under fem år men du kan välja att ta ut den under en längre tid.

Det är Kåpan Pensioner som förvaltar din kompletterande ålderspension PA-91 F. Vi på SPV svarar på frågor om pensionen och betalar ut den till dig.

Mer information om kompletterande ålderspension

Mer information om hur du kan ta ut den kompletterande ålderspensionen på Kåpan Pensioners webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.