Pensionsbesked om din tjänstepension enligt PA-91 F

Pensionsbeskedet som du får från SPV innehåller uppgifter om din förmånsbestämda ålderspension, din sjukpension och ditt efterlevandeskydd. Det är SPV och Skandia som administrerar din tjänstepension.

Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen, din sjukpension och ditt efterlevandeskydd innehåller tjänstepensionsavtalet PA-91 F dessutom en kompletterande ålderspension PA-91 F, Kåpan Tjänste. Under tiden du var anställd har din arbetsgivare betalat in motsvarande 1,5 procent av din lön till din kompletterande ålderspension PA-91 F. Varje år får du ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension PA-91 F från Kåpan Tjänstepension.

Mer information om kompletterande ålderspension

Så här läser du pensionsbeskedet

Ditt pensionsbesked innehåller information om din förmånsbestämda ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Du ser också vilket underlag vi har använt när vi har räknat ut din tjänstepension.

Underlag för beräkningen av din tjänstepension enligt PA-91 F

Arbetsgivare

Här visas den senaste arbetsgivaren som har betalat in pengar till din tjänstepension enligt PA-91 F.

Pensionsålder

Den ålder då du kan gå i pension.

Prisbasbelopp

Här ser du det aktuella prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet grundar sig på prisutvecklingen i samhället och bestäms varje år av regeringen. Prisbasbelopp används bland annat för att räkna ut vissa försäkringsbelopp. Prisbasbeloppet använder vi för att räkna ut hur mycket du får i pension.

Förhöjt prisbasbelopp

Här ser du det förhöjda prisbasbeloppet för året. Det förhöjda prisbasbeloppet grundar sig på prisutvecklingen i samhället och bestäms varje år av regeringen. Det förhöjda prisbasbeloppet använder vi för att räkna ut hur mycket du får i pension.

Pensionsunderlag/månad

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har haft under de fem senaste åren. Pensionsunderlaget för året grundar sig på årslönerna de fem senaste åren. Vi använder pensionsunderlaget för att räkna ut hur mycket du får i pension.

Mer information om pensionsunderlaget

Beräknad tjänstetid i månader

Vi räknar ut din tjänstetid genom att summera den tid du har tillhört tjänstepensionsavtalet PA-91 F och den tid som återstår till din pensionsålder. För att du ska tjäna in en hel pension måste din beräknade tjänstetid bli minst 360 månader (30 år).

I tjänstetiden kan det också ingå:

  • tid då du varit föräldraledig eller sjukskriven
  • tid då du har tillhört ett annat tjänstepensionsavtal än PA-91 F.

Tjänstepension

Här ser du en prognos på storleken av din förmånsbestämda ålderspension om du går i pension när du fyller 65 år. Prognosen är beräknad på ditt senaste pensionsunderlag.

Fribrev/livräntor (från annan försäkring)

Om du har tjänstepension från tidigare anställningar och vi på SPV har tagit hänsyn till det när vi räknade ut din förmånsbestämda ålderspension ser du det beloppet här. SPV betalar inte ut den här tjänstepensionen.

Sjukpension

Här ser du en preliminär beräkning av din sjukpension. Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan har du rätt till sjukpension. Sjukpensionen betalas ut i proportion till sjukersättningen eller aktivitetsersättningen. Sjukpensionen är beräknad på ditt senaste pensionsunderlag.

Mer information om sjukpension

Efterlevandeskydd

Efterlevandepension

Här ser du storleken på efterlevandepensionen. Storleken på pensionen till en efterlevande är 1,2 prisbasbelopp per år. Efterlevandepensionen betalas ut under fem år eller längst till den månad du skulle ha fyllt 70 år.

Kompletterande efterlevandepension

Om du har eller har haft ett pensionsunderlag som är över 7,5 förhöjda prisbasbelopp kan din familj få pengar från SPV om du avlider. Här ser du en beräkning över vad din familj kan få i kompletterande efterlevandepension.

Fribrev/livräntor (från annan försäkring)

Om du har tjänstepension från tidigare anställningar och vi på SPV har tagit hänsyn till det när vi räknade ut efterlevandepensionen ser du det beloppet här. SPV betalar inte ut den här tjänstepensionen.

Mer information om efterlevandeskydd

Så här ansöker du om din förmånsbestämda ålderspension

När du har bestämt dig för att gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Din pension kommer från flera håll; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vissa delar måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Hur du ansöker om pension

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år.

Mer information om dina olika möjligheter att ta ut din pension

Gör en prognos över hela din pension

På Mina sidor kan du logga in med e-legitimation och göra en prognos över din pension genom ett samarbete med Minpension.se. I pensionsprognosen från Minpension.se kan du se din förmånsbestämda ålderspension enligt tjänstepensionsavtal PA-91 F under pensionsinstitut Skandia. I nuvarande version kan du endast göra prognos vid uttag från 65 år.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL