Vad får jag i förmånsbestämd ålderspension?

Vad du får i förmånsbestämd ålderspension beror på om du går i pension vid 65 år eller om du vill ta ut din pension före eller efter 65 år.

Om du går i pension vid 65 år (normalt uttag)

Om du arbetar tills du fyller 65 år får du 10 procent av ditt pensionsunderlag upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp, i förmånsbestämd ålderspension.

Om du har ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp får du dessutom 65 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 förhöjda prisbasbelopp och 32,5 procent av lönedelen mellan 20 och 30 förhöjda prisbasbelopp.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år
Pensionsunderlag Hel förmånsbestämd ålderspension
0,0–7,5 förhöjt prisbasbelopp 10 %
7,5–20,0 förhöjt prisbasbelopp 65 %
20,0–30,0 förhöjt prisbasbelopp 32,5 %

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i oktober 2023 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2018-2022.

Om du går i pension före 65 år (förtida uttag)

Om du slutar din anställning efter 28 års ålder men före 65 år har du rätt till ett så kallat fribrev. Fribrevet motsvarar de inbetalningar som din arbetsgivare har gjort till din förmånsbestämda ålderspension under den tid som du varit anställd. Din tjänstepension blir lägre om du går i pension före 65 år eftersom din arbetsgivare slutar betala in pengar till din förmånsbestämda ålderspension när du avslutar din anställning.

Om du däremot går i pension mellan 62 och 65 års ålder blir din tjänstepension slutbetald. Det innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspension PA-91 F och eventuell kompletterande efterlevandepension beräknas som om du arbetat fram till 65 år. Slutbetalning gäller inte om du går i pension enligt övergångsreglerna om lägre pensionsålder.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 55 års ålder. Din förmånsbestämda ålderspension blir då lägre eftersom pensionen ska betalas ut under en längre tid än om du gått i pension vid 65 år.

Om du går i pension efter 65 år (uppskjutet uttag)

Du kan välja att ta ut din förmånsbestämd ålderspension efter 65 år under förutsättning att du har kvar din anställning. När vi räknar ut hur mycket du kommer få i förmånsbestämd ålderspension baserar vi det på att du arbetat fram till du fyller 65 år. Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år så får du mer i pension varje månad eftersom pensionen ska betalas ut under en kortare tid än om du hade gått i pension vid 65 år.

Hur länge du har arbetat påverkar din pension

Din förmånsbestämda ålderspension enligt PA-91 F blir mindre om du har arbetat mindre än 360 månader (30 år). Det kallas för tjänstetidsberoende.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL