Ansök om pension

När du har bestämt dig för att gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Din pension kommer från flera håll; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vissa delar måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Din allmänna pension

Det är Pensionsmyndigheten som betalar ut den allmänna pensionen. För att din allmänna pension ska börja betalas ut måste du ansöka om den.

Pensionsmyndighetens webbplats

Din tjänstepension

Din tjänstepension består av två delar, förmånsbestämda ålderspension och  kompletterande ålderspension PA-91 F.

Förmånsbestämd ålderspension

Så här ansöker du om förmånsbestämd ålderspension

  • Om du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension från den månad du fyller 65 år och livet ut behöver du inte ansöka om utbetalning. Några månader före 65 år skickar SPV ett meddelande till dig med uppgift om hur mycket pengar som vi kommer att betala ut till dig i pension.
  • Om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension före eller efter 65 år fyller du i blanketten Ansök om ändrad uttgsålder.

Ansök om ändrad uttagsålder (pdf, nytt fönster)

Blanketten ska skickas in till oss senast två månader innan du vill att din pension ska börja betalas ut. Skicka blanketten till SPV, sektion företag, 851 90 Sundsvall.

När din förmånsbestämda ålderspension har börjat att betalas ut kan du inte ändra ditt val av utbetalningsperiod eller tidpunkt.

Kompletterande ålderspension

Pensionen betalas automatiskt ut från och med den månad du fyller 65 år. Pensionen betalas ut under fem år. Om du vill ta ut pensionen under en längre period än fem år kontaktar du SPV:s kundservice på telefonnummer 020-51 50 40.

Ta ut din kompletterande ålderspension före 65 år

Om du vill ta ut din kompletterande ålderspension PA-91 F innan du fyller 65 år fyller du i blanketten Ansöka om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år. Blanketten ska skickas in till oss senast tre månader innan du vill att din pension ska börja betalas ut.

Ta ut din kompletterande ålderspension PA-91 F efter 65 år

Om du vill ta ut din kompletterande ålderspension PA-91 F efter att du fyllt 65 år fyller du i blanketten Ansöka om att ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år och skickar den till oss. Blanketten ska skickas in till oss senast tre månader månader innan du fyller 65 år.

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år (pdf, nytt fönster)

Privat pensionssparande

Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privat pensionssparande är det den bank eller det försäkringsbolag som du har ditt sparande hos som kan ge dig information om hur du ansöker om att ta ut din privata pension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.