Personuppgifter (PUL)

Personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss databehandlas och används för att administrera din tjänstepension. Personuppgifter finns även i dina pensionsbesked som du hittar i våra e-tjänster för privatpersoner, Dina pensionssidor.

E-post, brev och andra skriftliga meddelanden som du skickar till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och media kan ha rätt att läsa dem om de begär det.

Dina personuppgifter hos SPV

De personuppgifter som behandlas hos oss är till exempel ditt namn, personnummer och olika anställningsuppgifter. Vi använder bland annat uppgifterna för att

  • räkna ut och betala ut olika pensioner och ersättningar till dig
  • räkna ut hur mycket pengar din arbetsgivare ska betala in till din pension
  • kunna göra prognoser
  • ta fram statistik
  • göra kundundersökningar
  • kunna visa dina pensionsbesked för dig.

I första hand är det vi på SPV som använder dina personuppgifter. Men vi kan vid vissa tillfällen lämna ut uppgifterna till andra myndigheter eller företag, till exempel till din arbetsgivare, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Min Pension.

Du har rätt att få information om dina personuppgifter

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år begära ut information från oss om vilka personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska skickas med posten. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den.

Om personuppgiftslagen

Personuppgiftslaggen (1998:204) innehåller bestämmelser till skydd för enskildas integritet vid behandling av personuppgifter. SPV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Det innebär att vi måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Personuppgiftslagen på riksdagens webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.