Styrelse

Styrelsen har ett övergripande ansvar över SPV:s verksamhet. Det är styrelsen som bland annat bestämmer vad SPV ska arbeta med, sätter upp mål för arbetet och fördelar pengarna inom verksamheten.

SPV:s styrelse består av:

Ordförande

Lena Erixon, tidigare generaldirektör på Trafikverket

Ledamöter

  • Annika Sundén, nationalekonom
  • Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket
  • Birgitta Hjelmberg, aktuarie på Finansinspektionen
  • Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket
  • Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
  • Maria Humla, generaldirektör på Statens tjänstepensionsverk

Sekreterare

Katarina Nordensson, SPV

Fackliga representanter

  • Peder Bergsten, SPV, (SACO-s)
  • Daniel Granath, SPV, (ST/SPV)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL