Nämnder

Vi på SPV utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Statens tjänstepensions-och grupplivnämnd är en myndighet som i huvudsak har till  uppgift att utöva arbetsgivarens befogenheter enligt avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och enligt vissa statliga tjänstepensionsbestämmelser.

Myndigheten leds av en nämnd. Nämnden består av åtta ledamöter. Av dessa är en ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot, utom ordförande och vice ordförande, finns en personlig ersättare. Samtliga ledamöter och ersättare utses av regeringen. Tre av ledamöterna (dock inte ordförande och vice ordförande) och deras ersättare utses efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

  • Nämnden sammanträder cirka fem gånger per år.
  • Nämndens beslut kan inte överklagas.

Vi på SPV sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär bland annat att medarbetare från SPV förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

För mer information om Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd kontakta stab juridik, SPV, via e-post juridik@spv.se.

Vill du komma i kontakt med nämndens dataskyddsombud, kontakta Dan Emanuelsson via e-post dan.emanuelsson@spv.se.

Nämndens instruktion - Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL