Miljöarbete

SPV arbetar aktivt och systematiskt med att optimera användningen av resurser för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en miljöpolicy och vi gör en miljöutredning.

Miljöpolicy

SPV har ett stort ansvar för att vara en miljömedveten myndighet som aktivt bidrar till statens miljöpolitik och de nationella miljömålen. Vi ska vara en föregångare inom miljöarbetet och bidra till en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

SPV är ett föredöme inom miljöområdet genom att:

  • Bedriva ett systematiskt miljöarbete med uppsatta mål för att minska den samlade miljöbelastningen.
  • Vara miljöcertifierad för både lokaler och verksamhet.
  • Fortlöpande förbättra miljöarbetet samt utvärdera hur väl arbetet fungerar genom årlig miljörevision.
  • Miljöarbetet genomsyrar all vår verksamhet och finns med som en naturlig del i vår besluts- och planeringsprocess.
  • Ledning och chefer stimulerar till ett aktivt miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar.
  • Stödja medarbetarna för att öka medvetenheten om miljöarbetet med målsättningen att alla ska ta ansvar för en hållbar utveckling.

Arbetet ska genomföras enligt gällande förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter och med stöd av miljöcertifieringssystemet Breeam.

Miljöutredning

En miljöutredning är i första hand en nulägesanalys, en kartläggning av sambanden mellan myndighetens verksamhet och dess miljöpåverkan, men syftet är också att kartlägga vilken miljölagstiftning som berör verksamheten.

SPV:s miljöutredning uppdateras minst vart femte år. Vid uppdateringen undersöks om de identifierade miljöaspekterna och värderingen av dem fortfarande är aktuella.

SPV:s miljöutredning 2017 (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL