Nu syns tydliga effekter av höjd LAS-ålder – genomsnittlig pensionsålder stiger i staten

Antalet personer som jobbar efter sin 67-årsdag är rekordstort. Och andelen statligt anställda som går i pension före 65 år minskar kraftigt. Effekterna av de höjda pensionsrelaterade åldersgränserna syns tydligt i SPV:s nya statistikrapport som nu har presenterats för Finansdepartementet.

Den 1 januari 2023 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 62 år till 63 år och den så kallade LAS-åldern höjdes från 68 till 69 år. I årets statistikrapport över pensionsavgångar inom statsförvaltningen syns tydliga spår av de här förändringarna.

Många 67-plussare kvar på jobbet

Antalet statligt anställda som jobbar efter sin 67-årsdag har aldrig tidigare varit så stort som under 2023. Och framförallt gruppen med 68-åringar ökar kraftigt.

– Det vi ser är att antalet anställda i åldern 67 år eller äldre har ökat rejält i och med att LAS-åldern har höjts. Efter den första höjningen år 2020 från 67 till 68 år ökade antalet anställda med 700 personer. Och nu vid den andra höjningen från 68 till 69 år ökade antalet från knappt 1 200 till nästan 1 700 personer, säger Helén Högberg, statistiker på SPV.

Stapeldiagram över antal anställda vid 67 år och senare

Äldre nya pensionärer

Det som också är tydligt är att allt fler tar ut sin pension vid en högre ålder än tidigare. Andelen som tar ut pensionen efter 65 år har ökat från 55 till 62 procent mellan 2022 och 2023.

Under 2023 var även andelen statligt anställda som tog ut sin pension innan de fyllt 65 år den lägsta på nio år.

– Vi ser ett trendbrott för uttag före 65 år. Fram till och med 2020 växte den här andelen, men sedan dess har andelen minskat för varje år, säger Helén Högberg.

Stapeldiagram över andel nya uttag

Även kopplat till den höjda lägsta åldern för att ta ut allmän pension syns förändringar. Andelen uttag i åldrarna 61–62 år minskade från 11 till 5 procent mellan 2022 och 2023.

– Det är betydligt färre som har tagit ut sin tjänstepension innan 63 år under 2023 jämfört med hela perioden 2010 till 2022, säger Helén Högberg.

Olika yrkesgrupper skiljer sig åt

När medarbetare väljer att ta ut sin pension skiljer sig mellan olika verksamhetsområden inom staten. De största grupperna med nya pensionärer under 2023 fanns inom områdena utbildning respektive samhällsskydd och rättsskipning.

Inom området utbildning valde en hög andel av gruppen att ta ut sin tjänstepension efter de har fyllt 65 år och en relativt låg andel före 65. För samhällsskydd och rättsskipning är det tvärtom. Där väljer relativt många personer att ta ut sin pension innan de har fyllt 65 år och andelen som tar ut pensionen efter 65 är den lägsta jämfört med alla andra grupper.

Stapeldiagram över andel nya uttag per cofoggrupp

Om statistikrapporten

SPV:s statistikrapport redovisar hur statsanställda valt att ta ut sin förmånsbestämda tjänstepension från år 2008 till 2023. I rapporten som helhet kan du läsa mer ingående om de förändringar som artikeln nämner. SPV redovisar statistikrapporten för Finansdepartementet i maj månad varje år.

Statistikrapport 2024: Pensionsavgångar inom statsförvaltningen (pdf)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL