Fakturor och OCR-underlag från SPV vid bokslutet 2022

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Faktura för förmånsbestämda pensioner

Fakturan avseende december kommer att vara myndigheterna tillhanda senast brytdagen den 5 januari 2023 med förfallodag 31 januari. Denna faktura ska bokföras som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, per 31 december, det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

Det är bra om fakturan avseende november är betald i december, för att underlätta motpartsavstämningen. Detta innebär att betalningen måste ha kommit till SPV senast den 30 december 2022 som är årets sista bankdag.                                                                                                             

OCR-underlag preliminära PA-91 premier

Beloppet som gäller för december ska i bokslutet återfinnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, detta beroende på att SPV inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563.

Förfallodag för betalningen är 17 januari 2023.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Detta kan till exempel vara pensionsersättning och delpension, där myndigheten blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gälelr januari månads pension och ska därför bokföras i januari. Förfallodag för dessa fakturor kommer att vara 17 januari 2023.

Ingen skuld till SPV ska finnas i bokslutet för dessa fakturor.

Faktura för premiebestämda pensioner

Fakturan avseende december kommer att vara myndigheterna tillhanda elektroniskt den 21 december 2022 och har förfallodatum den 27 december 2022.

Beloppet som ska betalas framgår vid lönekörningen och om man inte vill invänta SPV:s faktura kan man istället betala med beloppet från lönekörningen som underlag. Betalning kan då ske till BG 381-5677 (kräver OCR-kod) med november månads OCR-kod.

Ingen skuld för detta ska finnas per 31 december 2022.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker till SPV:s BG 756-8215, men gäller för en annan försäkringsgivare, Kåpan Pensioner. (Skod 4161) Avgifter för 2023 avseende Kåpan PA-91 kommer att faktureras mars 2023.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från SPV kommer före brytdagen (ex kursavgifter, engångspremier m.m.) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen som står angiven på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Kontaktperson: Elisabeth Margenberg 060-18 76 20 (elisabeth.margenberg@spv.se)

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL