Fakturor och OCR-underlag från SPV vid bokslutet 2021

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Faktura för förmånsbestämda pensioner

Fakturan avseende december kommer att vara myndigheterna tillhanda senast brytdagen den 5 januari 2022 med förfallodag 31 januari. Denna faktura skall bokföras som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, per 31 december, det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

Det är bra om fakturan avseende november är betald i december, för att underlätta motpartsavstämningen. Detta innebär att betalningen måste vara SPV tillhanda senast den 30 december 2021 som är årets sista bankdag.                                                                                                             

OCR-underlag preliminära PA-91 premier


Beloppet som avser december ska i bokslutet återfinnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, detta beroende på att SPV inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563.

Förfallodag för betalningen är 17 januari 2022.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Detta kan t ex vara pensionsersättning och delpension, där myndigheten blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari avser januari månads pension och ska därför bokföras i januari. Förfallodag för dessa fakturor kommer att vara 17 januari 2022.

Ingen skuld till SPV ska finnas i bokslutet för dessa fakturor.

Faktura för premiebestämda pensioner

Fakturan avseende december kommer att vara myndigheterna tillhanda elektroniskt 2021-12-21 (2021-12-22 vid leverans via brev) och har förfallodatum 2021-12-27.

Beloppet som ska betalas framgår vid lönekörningen och om man inte vill invänta SPVs faktura kan man istället betala med beloppet från lönekörningen som underlag. Betalning kan då ske till BG 381-5677 (kräver OCR-kod) med november månads OCR-kod.

Ingen skuld för detta ska finnas per 31 december 2021.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker till SPVs BG 756-8215, men avser annan försäkringsgivare d.v.s. Kåpan Pensioner. (Skod 4161) Avgifter för 2021 avseende Kåpan PA-91 kommer att faktureras mars 2022.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från SPV kommer före brytdagen (ex kursavgifter, engångspremier m.m.) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen som står angiven på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Kontaktperson: Elisabeth Margenberg 060-18 76 20 (elisabeth.margenberg@spv.se)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL