Fakturor och ocr-underlag vid årsbokslut

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Förmånsbestämd pension PA 03 och PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig senast brytdagen den 4 januari 2021 med förfallodag den 29 januari. Du ska bokföra fakturan som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, per 31 december, det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

För att underlätta motpartsavstämningen är det bra om fakturan för november är betald i december. Det innebär att betalningen måste vara hos oss senast onsdag den 30 december 2020 som är årets sista bankdag.

OCR-underlag preliminära PA-91 premier

I bokslutet ska beloppet för december finnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, eftersom vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563. Förfallodag för betalningen är den 15 januari 2021.

Direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller för pensionen för januari månad och ska därför bokföras i januari. Förfallodag är den 15 januari 2021.

I bokslutet ska det inte finnas någon skuld till oss för dessa fakturor.

Premiebestämd pension PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig elektroniskt den 21 december (alternativt den 22 december om du får fakturan med brev). Förfallodatumet är den 23 december 2020.

Vilket belopp som du ska betala framgår vid lönekörningen. Om du inte vill vänta på fakturan från oss kan du istället betala med beloppet från lönekörningen som underlag. Betalningen gör du då till bankgiro 381-5677. Betalningen kräver OCR-kod. Använd därför OCR-koden för november månad. Ingen skuld för detta ska finnas per 31 december 2020.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker från i år till SPV:s bankgiro 756-8215, men avser annan försäkringsgivare, det vill säga Kåpan Pensioner (Skod 4161). Avgifter för 2020 för Kåpan PA-91 kommer att faktureras i april 2021.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från oss kommer före brytdagen (exempelvis kursavgifter, engångspremier) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen står på fakturan och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Om du har frågor, kontakta Elisabeth Margenberg på
060-18 76 20 eller elisabeth.margenberg@spv.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL