Prognosen på minpension.se kan se annorlunda ut

Om din prognos på minpension.se ser annorlunda ut är allt i sin ordning. Anledningen är att delarna Kåpan Tjänste och Kåpan Extra i tjänstepensionen nu visas med en uttagstid livet ut i stället för under fem år.

Prognos som visar livet ut

Du som har Kåpan Tjänste och Kåpan Extra får nu ett annat utseende och belopp på den förenklade prognosen på minpension.se. Förändringen sker successivt under en månad.  

Det som är ändrat är att prognosen nu visar ett belopp med en uttagstid livet ut. Tidigare visades den med en period på fem år.

Ditt kapital är alltså detsamma – det är bara bilden för prognosen som ändrats genom att den visar uttagstiden livet ut.

Bildtext: Bilden visar hur den förenklade prognosen ser ut när uttagstiden är livet ut. Den streckade linjen visar hur det hittills sett ut med tjänstepensioner som visades med fem år som uttagstid.

Gör andra prognoser på minpension.se

Vill du göra prognoser med andra uttagstider än livet ut, kan du logga in och göra det i simulatorn på minpension.se. För Kåpan Tjänste och Kåpan Extra kan du då välja att ta ut pengarna under 5 till 20 år och de alternativen finns redan idag. För den valbara delen kan du välja att ta ut pengarna under 10 år eller längre, men simulatorn uppdateras den 22 september med det alternativet.

» Logga in på minpension.se

Få en samlad bild av delarna i din tjänstepension

Logga in på Mina sidor här på spv.se för en samlad bild över dina delar i tjänstepensionen från statlig anställning. Där kan du också läsa hur de olika delarna fungerar.

» Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL