Vad händer med tjänstepensionen från din statliga anställning 2020?

Vid årsskiftet räknar vi om tjänstepensionen från din statliga anställning. Hur mycket det blir för dig kan du se om du loggar in på Dina pensionssidor den 6 januari 2020.

Prisbasbeloppet höjs med 800 kronor för 2020.  Höjningen påverkar din tjänstepension från SPV olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.

Avtalen PA 16, PA 03 och PA-91: Din tjänstepension höjs

Den förmånsbestämda delen av tjänstepensionen följer prisbasbeloppet från år till år. Det innebär att du som har tjänstepension enligt de här avtalen får en höjning med 1,7 procent före skatt nästa år.

Övriga delar i tjänstepensionen

Om din tjänstepension även består av pengar från Kåpan Pensioner beror den ändringen på återbäringsräntan därifrån. Om du har en annan försäkringsgivare för din valbara del, kan du kontakta den försäkringsgivaren för mer information.

Avtalet PA-SPR

Enligt avtalet har du rätt till ett garanterat belopp på summan av din tjänstepension och din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. Det beloppet följer prisbasbeloppet. Om Pensionsmyndigheten räknar om det belopp som betalas ut till dig, räknar vi också om din tjänstepension.

Här ser du vilket avtal du tillhör

  • PA 16: Du tillhör tjänstepensionsavtalet PA 16 om du har gått i pension under 2016 eller senare.
  • PA 03: Du tillhör tjänstepensionsavtalet PA 03 om du är född 1943 eller senare och har gått i pension senast 31 december 2015.
  • PA-91: Du tillhör tjänstepensionsavtalet PA-91 om du är född 1942 eller tidigare och gick i pension mellan den 1 januari 1992 och den 31 december 2007. Du som arbetade kvar efter 65 år och gick i pension efter 2007 tillhör också PA-91.
  • PA-SPR: Du tillhör PA-SPR om du gick i pension senast den 31 december 1991, men det kan finnas avvikelser. Om du slutat din anställning före din ordinarie pensionsålder har du inte rätt till en bruttonivå på din pensionsutbetalning. Din tjänstepension är då en nettopension och följer prisbasbeloppet.
  • Det står också i ditt beslut om tjänstepension från SPV vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.

Hur tjänstepensionerna från oss räknas om vid årsskiftet

Från den 6 januari 2020 kan du logga in på Dina pensionssidor och se dina kommande utbetalningar från SPV.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL