Om värdesäkring av livränta med anledning av inslaget i radioprogrammet Plånboken

Radioprogrammet Plånboken tog idag upp möjligheten att pröva rätten till värdesäkring av livränta. Den möjligheten gäller vissa som slutat att arbeta statligt före 2003 och har börjat ta ut sin livränta eller ska ansöka om den nu.

Förutsättningen för att ansöka om prövningen är att du efter du slutade jobba statligt inte haft en ny anställning med kollektivavtalad tjänstepension som är samordnad med din livränta från statlig anställning. Eftersom vi inte har den uppgiften i våra system vet vi inte om livräntan värdesäkrats hos en senare arbetsgivare.

Om du uppfyller förutsättningarna och vill att rätten till värdesäkring av din livränta prövas ska du mejla till kundservice@spv.se eller skriva till SPV, 851 90 Sundsvall.

Så här går prövningen till

Vi utreder underlaget till livräntan. Sedan är det pensionsnämnden som beslutar om eventuell värdesäkring. Pensionsnämnden består av företrädare från Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna och ska fungera som parternas organ gentemot SPV. Nämnden sammanträder cirka 4-5 gånger per år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL