Fakturor och OCR-underlag vid årsbokslut

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Förmånsbestämd pension PA 03 och PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig senast brytdagen den 4 januari 2020 med förfallodag 31 januari. Du ska bokföra fakturan som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, per 31 december, det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

För att underlätta motpartsavstämningen är det bra om fakturan för november är betald i december Det innebär att betalningen måste vara hos oss senast måndag 30 december 2019 som är årets sista bankdag.

OCR-underlag preliminära PA-91 premier

I bokslutet ska beloppet för december finnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, eftersom vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563. Förfallodag för betalningen är 17 januari 2020.

Direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller för pensionen för januari månad och ska därför bokföras i januari. Förfallodag är 16 januari 2020.

I bokslutet ska det inte finnas någonskuld till oss för dessa fakturor.

Premiebestämd pension PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig elektroniskt den 18 december (alternativt den 19 december om du får fakturan med brev). Förfallodatumet är den 20 december 2019.

Vilket belopp som du ska betala framgår vid lönekörningen. Om du inte vill vänta på fakturan från oss kan du istället betala med beloppet från lönekörningen som underlag. Betalningen gör du då till bankgiro 381-5677. Betalningen kräver OCR-kod. Använd därför OCR-koden för november månad. Ingen skuld för detta ska finnas per 31 december 2019.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker till Kåpan Pensioners plusgiro, det vill säga inte till SPV. Avgifter för 2019 för Kåpan PA-91 kommer att faktureras april 2020. Kåpan Pensioner är en utomstatlig leverantör.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från oss kommer före brytdagen (exempelvis kursavgifter, engångspremier) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen står på fakturan och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Om du har frågor, kontakta Elisabeth Margenberg på
060-18 76 20 eller elisabeth.margenberg@spv.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL