Tack för att ni hjälper oss bli bättre!

Under hösten har vi gjort tre nöjd kund-undersökningar bland statligt anställda, pensionärer och arbetsgivare för att få veta mer om hur ni bland annat upplever vår service och information. Nu kan vi presentera resultat från våra tre undersökningar.

Den övergripande nöjdheten är oförändrad för anställda och för pensionärerna medan den minskat lite bland arbetsgivarna sedan 2017- års undersökningar. Generellt är de som svarat nöjda och har ett högt förtroende för oss. Men vi ser bland annat att vi behöver arbeta för att förbättra nöjdheten bland de anställda.

Vi presenterar den övergripande nöjdheten för 2018 i ett nöjd-kund-index (NKI) på en skala 1-100.

Högt förtroende för oss

Majoriteten av de som svarat har ett högt förtroende för oss. Högst förtroende har arbetsgivarna där drygt nio av tio svarar att de har ett högt förtroende. Förtroendet har ökat bland de anställda, är oförändrat bland pensionärerna och har minskat något för arbetsgivarna jämfört med 2017.

Kontakten med oss har betydelse

Kontakten med oss har betydelse för nöjdheten. De anställda och de pensionärer som aktivt varit i kontakt med oss det senaste året är i helhet mer nöjda än de som inte varit i kontakt med oss.

Vad tycker de statligt anställda

Nöjdheten bland de anställda är lägst av våra tre grupper. NKI är fortsatt 50. De anställda är något mindre nöjd med vår information. Minst nöjd är de med hur vi informerar om vad som påverkar deras tjänstepension medan vi lyckas något bättre med att guida dem att få en helhetsbild av pensionen jämfört med förra året.

Knappt tre av tio anställda har en mycket hög kännedom om hur de får tillgång till information om tjänstepensionen. Många har också en bristande kännedom om de förmåner som är kopplade till tjänstepensionen från deras statliga anställning.

De anställda som varit i kontakt med oss upplever att de har en högre kännedom om sin tjänstepension, är mer engagerad i frågor som rör pensionen och upplever i högre grad att de har tillgång till information än de som inte varit i kontakt med oss.

Bland de anställda som varit i kontakt med oss är det drygt fyra av tio som är mycket nöjda med vår service.

Vad tycker pensionärerna

NKI för pensionärerna är fortsatt 69. Pensionärerna är mer nöjd med informationen de får från oss jämfört med 2017. De upplever i en högre utsträckning  att de får en förklaring till varför utbetalningen kan ändras. Men pensionärerna upplever i lägre utsträckning att de får information i god tid innan något ändras, vilket möjligt kan förklara att helhetsbetyget för hur trygga de känner sig med vad som händer med utbetalningen i framtiden minskat något.

Bland de pensionärer som varit i kontakt med oss är det åtta av tio som är mycket nöjda med vår service.

Vad tycker arbetsgivarna

Årets undersökning visar att arbetsgivarna fortfarande är mycket nöjda med oss. Indexet sjunker dock något jämfört med tidigare år från 80 till 79, men ligger fortfarande på en hög nivå. De mest nöjda arbetsgivarna är de som omfattas av vår enklare pensionshantering och tillhör en större organisation med många anställda.

Rent generellt ger arbetsgivarna oss lägre betyg för de områden där vi ger dem stöd, förutom för hur vi ger stöd dem stöd att kunna svara på frågor och informera sin anställda. Där vi får ett högre betyg än förra året.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL