Nytt år – så påverkas premierna

Vid varje årsskifte ändras premierna du ska betala för förmånsbestämd ålderspension och de flesta kollektiva premier. I år är det många arbetsgivare som får högre pensionskostnader. Det är flera saker som påverkar, bland annat att lönerna ökar och ändring av prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Premierna grundas på ett så kallat pensionsunderlag. Pensionsunderlaget är ett medelvärde av årslönerna fem år före beräkningsåret. Eftersom lönerna vanligtvis ökar varje år, ökar också pensionsunderlaget. Det innebär i sin tur att premierna ökar. Premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen påverkas också av nivåerna på prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

I år påverkar utvecklingen av lönerna och basbeloppen och förhållandena dem emellan premierna i hög grad. Många arbetsgivare får väsentlig högre pensionskostnader under 2019. Hur just du påverkas kan  du läsa i den prognos som du fick från oss i slutet av september. Nu har du också fått årets första faktura.
 
Kostnaden för de premiebestämda delarna påverkas inte av årsskiftet eftersom de premierna baseras på utbetald lön.

Har ni frågor om pensionskostnaderna är ni välkomna att kontakta vår kundservice på 060-18 75 03 eller kundservice@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.