Fakturor och OCR-underlag vid årsbokslut

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Förmånsbestämd pension PA 03 och PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig senast brytdagen den 4 januari 2019. Förfallodagen är 31 januari. Du ska bokföra fakturan som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, per 31 december, det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

För att underlätta motpartsavstämningen är det bra om fakturan för  november är betald i december Det innebär att betalningen måste vara hos oss senast fredag 28 december 2018 som är årets sista bankdag. 

OCR-underlag preliminära PA-91 premier

I bokslutet ska beloppet för december finnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, eftersom vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563. Förfallodag för betalningen är 17 januari 2019.

Direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller för pensionen för januari månad och ska därför bokföras i januari. Förfallodag är 17 januari 2019.

I bokslutet ska det inte finnas någonskuld till oss för dessa fakturor.

Premiebestämd pension PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig elektroniskt den 18 december 2018 (alternativt den 19 december om du får fakturan via brev). Förfallodagen är 20 december 2018.

Vilket belopp som du ska betala framgår vid lönekörningen. Om du inte vill vänta på fakturan från oss kan du istället betala med beloppet från lönekörningen som underlag. Betalningen gör du då  till bankgiro 381-5677. Betalningen kräver OCR-kod, använd därför OCR-koden för november månad. Ingen skuld för detta ska finnas per 31 december 2018.

Kåpan PA-91 och Kåpan Plus

Betalning för Kåpan PA-91 och Kåpan Plus sker till Kåpan Pensioners plusgiro, det vill säga inte till oss på SPV. Avgifter för 2018 för Kåpan PA-91 kommer att faktureras i april 2019. Kåpan Pensioner är en utomstatlig leverantör.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från oss kommer före brytdagen (exempelvis kursavgifter, engångspremier) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen står på fakturan och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Om du har frågor, kontakta Elisabeth Margenberg på
060-18 76 20 eller elisabeth.margenberg@spv.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.