Maria Humla ny generaldirektör för SPV

Regeringen har idag utsett Maria Humla till ny generaldirektör och chef för SPV.

Maria Humla vikarierar för närvarande som generaldirektör på SPV och har sedan 2009 innehaft olika chefsbefattningar på myndigheten. Hon har tidigare haft ledande befattningar på Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket. Hon har en civilekonomexamen med inriktning på redovisning.

Maria Humla tillträder som generaldirektör den 6 juli.

Så här säger civilminister Ardalan Shekarabi om beslutet:

– Jag är glad att Maria Humla har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för SPV. Hennes tidigare yrkes- och chefserfarenheter gör henne till en mycket lämplig generaldirektör för SPV.

Så här säger Maria Humla om uppdraget:

– SPV är en myndighet som står väl rustad för att ta sig an framtida utmaningar i allmänhet och på pensionsområdet i synnerhet. Jag känner mig verkligt hedrad av att ha fått förtroendet att leda myndigheten, säger Maria Humla och fortsätter:

– Det senaste året har SPV tagit steg för att utveckla och förnya verksamheten med fokus på kundnytta och kostnadseffektivitet. Jag ser mycket fram mot att få fortsätta leda vår verksamhet i den riktningen.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.