Vi är bland de bästa i Naturvårdsverkets miljörankning

I Naturvårdsverkets årliga miljörankning av myndigheter placerar vi oss på en hedrande andra plats. Vi bedöms ha en mycket hög andel systematiskt miljöarbete integrerat i vår verksamhet.

Vi har under 2017 stärkt vår position bland de 188 myndigheter som får sitt miljöledningssystem bedömt av Naturvårdsverket. Vi placerar oss på en delad andra plats med 21 poäng. Endast Göteborgs universitet har med sina 22 poäng en högre rankning. Maxpoängen är 23.

Hela rapporten kan du läsa här (Naturvårdsverkets webbplats)

Mål och måluppfyllelse

En stor del av Naturvårdsverkets bedömning görs utifrån våra miljömål och vår måluppfyllnad:

Mål: Vår samlade elförbrukning (i kWh) ska minska med 3 % per år
Under 2017 blev minskningen 12 % eller 180 000 kWh.
Vårt mål att minska elförbrukningen med 3 % överträffades.

Mål: 90 % av våra upphandlingar och avrop ska ha någon form av miljökrav
Resultatet för 2017 på 92 % överträffade målet.

Mål: Koldioxidutsläppen från transporter av brev och paketförsändelser ska minska med 5 % per år
Under 2017 minskade dessa utsläpp med hela 42 %.
Den främsta anledningen till detta är att större brevvolymer numera sker via järnvägstransporter.

Mål: Andelen e-brev i förhållande till det fysiska brevet ska öka med 5 % per år och under år 2020 nå minst 20 %
Under 2017 ökade andelen med 7,2 % för att nå den totala andelen 10,5%

Ett annat område som granskas är resultatet av vårt gröna samarbetsavtal med vår fastighetsägare. Även andra händelser som till exempel utnämningen "Cykelvänlig arbetsplats" har uppmärksammats. Med hjälp av våra tjänstecyklar genomförs många av våra korta tjänsteärenden.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.