Information om fakturor och OCR-underlag inför halvårsrapporten

Du som arbetsgivare får en mängd fakturor och OCR-underlag från oss. Dessa ska hanteras lite olika i halvårsrapporten. Här finns all information du behöver för att bokföra rätt.

Faktura avseende premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar

Fakturan för juni kommer att vara hos dig runt månadsskiftet juni/juli. Förfallodagen är 31 juli. Fakturan ska du bokföra som en inomstatlig leverantörskuld (S2561) per 30 juni (med motpart SPV), det vill säga den ska bokföras i leverantörsreskontran i juni.

OCR-underlag premier PA-91 

2018 gäller detta bara ett fåtal myndigheter

I halvårsrapporten ska beloppet för juni återfinnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i juli, eftersom att vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). I halvårsrapporten ska det alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier, utan skulden finns på S2563. Förfallodag för betalningen är 12 juli.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av juli gäller för pensionen för juli månad och ska därför bokföras i juli. Förfallodag för dessa fakturor är 17 juli.

Ingen skuld till oss på SPV ska finnas i halvårsrapporten för dessa fakturor.

Faktura för premiebestämda pensioner

Fakturan för juni kommer att vara dig tillhanda 21 juni och har förfallodatum
26 juni. Ingen skuld för detta ska finnas per 30 juni.

Kåpan Extra ingår numera i denna faktura.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker till Kåpan Pensioners plusgiro, det vill säga inte till oss på SPV. Kåpan Pensioner är en utomstatlig leverantör.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från SPV kommer före brytdagen (exempelvis kursavgifter och engångspremier) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Fakturadatum som står på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Om du har frågor, kontakta Stefan Hellberg på 060-18 77 26 eller ekonomi@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.