De senaste trenderna kring pensionsavgångar

Idag får Finansdepartementet vår senaste rapport om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Rapporten används som underlag i regeringens kommande budgetarbete.

En trend är att den valda tidpunkten för pensionering blir allt mer individualiserad. Det vill säga att statligt anställda väljer att gå i pension någonstans mellan 61 och 67 år. Och allt fler väljer att arbeta kvar så länge som de har rätt till, det vill säga till 67 år.

– Det är första gången vi ser att fler går vid 67 år än vid 65-årsmånaden, säger Helén Högberg, statistiker.

I den senaste statistikrapporten ser vi också att skillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Männen arbetar längre men kvinnorna ökar mest i gruppen som går i pension efter 65 år. Det betyder att allt fler kvinnor arbetar längre än tidigare.

En liknande bild ser vi i gruppen som går i pension före 65 år. Där är det, som tidigare, fler kvinnor än män som tar ut sin pension före 65 år. Men männen ökar mest i denna grupp.

Om det och mycket mer kan du läsa om i den statistikrapport vi årligen levererar till Finansdepartementet.

Statistikuppgifterna avser åren 2012 till 2017 och gäller för statligt anställda vars arbetsgivare var obligatoriska medlemmar hos Arbetsgivarverket när pensionerna beviljades.

Rapporten Pensionsavgångar inom statsförvaltningen (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.