Vi har ändrat flera av våra blanketter för att ansöka om tjänstepension

Vi har ändrat flera av de blanketter som du som arbetsgivare använder för att ansöka om exempelvis delpension, den förmånsbestämda ålderspensionen eller sjukpension för dina anställda.

Vilka blanketter har vi ändrat?

Vi har gjort om de blanketter som funnits i den dynamiska blanketten Ansökan/Anmälan om pensionsförmån (SPV0097). Vi har gjort en egen blankett för varje förmån. Alla de nya blanketterna finns nu publicerade på webbplatsen.

Blanketter och formulär för arbetsgivare

Tidigare i Ansökan/Anmälan 0097

Ny blankett

PA03/Avdelning II PA 16

Ålderspension, avgång i pensioneringssyfte,
förtida uttag temporärt

Ansök om tjänstepension före 65 år - delen förmånsbestämd ålderspension - med högre utbetalning fram till 65 år.

PA03/Avdelning II PA 16

Ålderspension, avgång i pensioneringssyfte, förtida uttag livsvarigt

Ansök om tjänstepension före 65 år - delen förmånsbestämd ålderspension - med utbetalning livet ut

PA03/Avdelning II PA 16

Ålderspension

Ansök om tjänstepension - delen förmånsbestämd ålderspension

PA03/Avdelning II PA 16

Ålderspension, flygförare

Ansök om tjänstepension - delen förmånsbestämd ålderspension - för dig som är flygförare

PA03/Avdelning II PA 16

Pensionsförbättring

Ansök om tjänstepension med pensionsförbättring - delen förmånsbestämd ålderspension - för dig som är lots

PA-91/ PA03/ Avdelning II PA 16 och PA 16 Avdelning I

Sjukpension då anställningen upphör

Ansök om sjukpension när anställningen upphör

PA-91/ PA03/ Avdelning II PA 16 och Avdelning I PA 16

Tillfällig sjukpension

Ansök om tillfällig sjukpension

Delpension

Anmäl delpension

Delpension

Anmäl ändrade uppgifter om delpension

Avtal om omställning / Trygghetsavtalet

Pensionsersättning

Ansök om pensionsersättning

PA- 91

Ålderspension

Ansök  om förmånsbestämd ålderspension - för anställda som tillhör pensionsavtalet PA-91

PA03/ Avdelning II PA16

Inkomstgaranti

Ansök om inkomstgaranti och avgångsvederlag

Varför har vi gjort om ansökningsblanketterna?

Vi har gjort om blanketterna för att de ska vara lättare att förstå och använda, både för dig som arbetsgivare och för dina anställda. Vi har bland annat sett över språket och hur blanketten ser ut. Nu har varje förmån en egen blankett och vi hoppas att det gör det enklare att veta vilken blankett du ska använda.

Har du frågor?

Har du frågor om ansökningsblanketterna är du välkommen att kontakta kundservice@spv.se eller 060-18 75 03.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.