Tack för att ni hjälper oss bli bättre!

Varje år genomför vi undersökningar om hur våra kunder upplever tillgången till information som vi ger om den statliga tjänstepensionen samt service som de berörs av. Nu kan vi presentera resultatet från våra tre undersökningar på kundgrupperna arbetsgivare, statligt anställda och pensionärer.

Arbetsgivare

Årets undersökning visar att arbetsgivarna fortfarande är mycket nöjda med oss på SPV. Indexet sjunker dock jämfört med tidigare år från 85 till 80, men ligger fortfarande på en hög nivå. Rent generellt ger arbetsgivarna oss lägre betyg än tidigare år inom samtliga frågeområden.

De mest nöjda arbetsgivarna är de som är anslutna till tilläggstjänsten Enklare pensionshantering samt tillhör en större organisation med många anställda. Att arbetsgivare från en större organisation är nöjdare än de från mindre organisationer kan ha sin förklaring i att de i större organisationer har en större vana eftersom de oftare möter pensionsfrågor. Att arbetsgivare anslutna till Enklare pensionshantering är mer nöjda än andra är ett gott betyg till vår tjänst och stödet de får genom den.

Pensionärer

Pensionärerna är något nöjdare med oss än tidigare med index 69 i förhållande till fjolårets 68. Det är framförallt informationen om förändringar av utbetalningar som får bättre omdöme samt möjlighet att få hjälp att förstå helhetsbilden av sina samlade pensionsutbetalningar.

Män och kvinnor är lika nöjda och nöjdheten ökar med storleken på utbetalningen. De som blivit pensionärer direkt efter en statlig anställning är även mer nöjda än de som idag tar emot fribrevs- och livränteutbetalning. Pensionärerna tycker att utbetalningsinformationen kan förbättras ytterligare genom att vi visar hur utbetalningarna har utvecklats historiskt och hur de kommer att se ut i framtiden, speciellt när större förändringar sker. De önskar även mer information om bruttobelopp och skatteavdrag.

Statligt anställda

NKI för denna kategori faller från redan låga 51 till 50. De har låg kännedom om de förmåner som är kopplade till tjänstepension från sin statliga anställning, även om kännedomen förbättrats från föregående år. Alltför få har dessutom god kännedom om var de kan få mer information.

Generellt finns en koppling mellan god information på arbetsplatsen om tjänstepensionen och högre kundnöjdhet. Engagerade kunder är något nöjdare än andra kunder, även om engagemang också kan medföra ökade förväntningar. Oavsett engagemang eller inte tycker många kunder att informationen om tjänstepensionen är betydelsefull. Därför uttrycker de anställda att SPV måste hitta nya sätt att kontakta dem och göra dem uppmärksamma på tjänstepensionen. Många ser arbetsgivaren som ett naturligt kanalval och de anställda önskar att informationen skulle nå fram tidigt i arbetslivet.

Läs mer om resultatet från kundundersökningarna

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.