Prognos för 2018

I slutet av september skickar vi ut en prognos över 2018 års premiekostnader till alla berörda arbetsgivare. Nytt för i år är att vi också ger dig prognos på de premiebestämda premierna.

I prognosen ingår som vanligt kostnader för förmånsbestämd ålderspension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 samt kostnader för övriga kollektiva försäkringar som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. För statliga myndigheter ingår också särskild löneskatt (SLP) i den prognosen.

Nytt för i år är att du också får en prognos på de premiebestämda premierna, det vill säga det du som arbetsgivare betalar till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. I den prognosen ingår inte särskild löneskatt (SLP).

Prognosen baseras på anställningsuppgifter för maj 2017. Vid beräkningarna antar vi bland annat att antalet anställda är oförändrat från den tidpunkten.

Om antaganden vi gör vid beräkningarna och varför det ibland blir en skillnad mellan prognosen och det verkliga utfallet

Prognosen är inte underlag för betalning till SPV. De faktiska premiekostnaderna betalar du månadsvis via faktura. Premierna är då beräknade utifrån de anställningsuppgifter som du som arbetsgivare rapporterarar till SPV kring den 20:e varje månad.

Webbseminarium om prognosen 2018

Fredag den 6 oktober klockan 10:00 är du välkommen att delta på ett webbseminarium om prognosen 2018. Då går vi kort igenom prognosen och du får möjlighet att ställa frågor. Mer information om webbseminariet hittar du på spv.se/seminarier.

Premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar

I prognosen ingår flera premier som alla finansierar olika förmåner enligt de statliga avtalsförsäkringarna.

Sparpremie

Sparpremien bekostar den förmånsbestämda ålderspensionen enligt Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16. För de flesta arbetsgivare är det den beloppsmässigt största premien. Sparpremien beräknas individuellt enligt försäkringstekniska riktlinjer och påverkas bland annat av ålder, pensionsålder och lön.

Ränteläget påverkar sparpremien

SPV har beslutat att sänka premieräntan till 0,30 procent från och med 2018 (jämfört med 0,60 procent under 2017). Sänkningen av räntan innebär något högre sparpremie. Ju längre tid en anställd har kvar till pensionsåldern desto mer påverkar räntesänkningen.

Kollektiva premier

De övriga premietyperna är så kallade kollektiva premier. De utgörs av en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person.

Nivån på de kollektiva premierna 2017 och 2018
  VS ÖB  Risk  TA  TGL  PSA 
  Procent av pensionsunderlag Kr/år Procent av bls*
Premier 2018  1,30 1,00 resp. 3,00 0,90 0,01  360  0,07 
Premier 2017 1,30 1,00 resp. 3,00  0,90  0,01  360  0,05 

*bruttolönesumma

Läs mer om de olika premietyperna

Premier för premiebestämd pension

I prognosen för de premiebestämda premierna ingår:

Kostnad för personer födda 1988 eller senare (Avdelning I)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb* Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb*
Den valbara delen (Ålderspension valbar)  2,5 %  20,0 % 
Kåpan Tjänste (Ålderspension obligatorisk) 2,0 %  10,0 % 
Kåpan Flex (Ålderspension flex)  1,5 % 1,5 % 

 

Kostnad för personer födda före 1988 (Avdelning II)
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb*  Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb* 
Den valbara delen
(Individuell ålderspension)
 
2,5 %  2,5 % 
Kåpan Tjänste (Kompletterande ålderspension) 2,0 %  2,0 % 

*inkomstbasbelopp

Har du frågor?

Har du frågor om prognosen kontaktar du oss på 060-18 75 03 eller på kundservice@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.