Fakturor och OCR-underlag vid årsbokslutet

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Faktura premier för förmånsbestämd pension PA 03 och PA 16

Fakturan för december kommer att vara hos dig senast brytdagen  5 januari 2018. Förfallodagen är  31 januari. Fakturan ska du bokföra som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV per 31 december, det vill säga den ska bokföras i leverantörsreskontran i december.

För att underlätta motpartsavstämningen är det bra om fakturan för november är betald i december. Det innebär att betalningen behöver vara hos oss senast fredag den 29 december 2017, det vill säga årets sista bankdag.

OCR-underlag för preliminära PA-91 premier

I bokslutet ska beloppet för december återfinnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, eftersom vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). I bokslutet ska det alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier, utan skulden finns på S2563. Förfallodagen är den 17 januari 2018.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller för pensionen för januari månad och ska därför bokföras i januari. Förfallodagen är den 17 januari 2018. I bokslutet ska det inte finnas någon skuld till SPV för dessa fakturor.

Individuell ålderspension och kompletterande ålderspension PA 03

Fakturan för december kommer att vara hos dig elektroniskt den 20 december 2017 (alternativt den 21 december 2017 om du får fakturan via brev). Förfallodagen är den 22 december 2017.

Vilket belopp som du ska betala framgår vid lönekörningen. Om du inte vill vänta på fakturan från oss, kan du istället använda beloppet från lönekörningen som underlag och betala till oss. Betalningen gör du då till bankgiro 381-5677. Betalningen kräver OCR, använd därför OCR-koden för november månad. Ingen skuld för detta ska finnas per den 31 december 2017.

Kåpan PA-91

Betalning för Kåpan PA-91 sker till Kåpan Pensioners postgiro, det vill säga inte till oss på SPV. Avgifter för 2017 för Kåpan PA-91 kommer att faktureras i april 2018.
Kåpan Pensioner är en utomstatlig leverantör.

Övriga fakturor från SPV

Om andra fakturor från SPV kommer före brytdagen (exempelvis kursavgifter och engångspremier) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen som står på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Om du har frågor, kontakta Elisabeth Margenberg på 060-18 76 20 eller elisabeth.margenberg@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.