En faktura med alla premiebestämda delar

Du vet väl om att du hittar premien för alla premiebestämda delar på en och samma faktura? Från och med januari 2017 hittar du de premiebestämda delarna för anställda på både Avdelning I och Avdelning II på fakturan för premiebestämd pension. Dessutom innehåller fakturan eventuella extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension.

Det finns flera möjlighet för dina anställda att spara extra pengar till sin tjänstepension. Tidigare gjordes det genom inbetalningar till Kåpan Extra och du som arbetsgivare fick en separat faktura för inbetalningarna. Från och med januari 2017 finns fler möjligheter till extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension.

Placeringen av pengarna har ändrats

Tidigare har pengarna alltid placerats i Kåpan Extra. Nu placeras pengarna olika beroende på vilken avdelning den anställda tillhör och om du som arbetsgivare tecknar en enskild överenskommelse eller ett lokalt kollektivavtal.

På fakturan står detÖverenskommelse enligtPengarna placeras i
Extra valbar Avdelning I Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra valbar Avdelning II Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra obligatorisk Avdelning I Lokalt kollektivavtal Kåpan Tjänste
Extra obligatorisk Avdelning II Lokalt kollektivavtal Kåpan Extra

En samlad faktura

Nytt är också att du hittar de extra inbetalningarna på den premiebestämda fakturan. Du får ingen separat faktura för de extra inbetalningarna. Fakturan baseras på de uppgifter om varje anställd som du som arbetsgivare skickat in till oss.

Läs mer om fakturan för premiebestämd pension

Vill du som arbetsgivare veta mer om enskilda överenskommelser eller lokalt kollektivavtal ska du kontakta Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.