Bekräftelse på dina nya val

Just nu skickar vi ut bekräftelse på nya val för den valbara delen av tjänstepensionen. Även du som inte är statligt anställd längre eller inte valde en ny försäkringsgivare får en bekräftelse.

I november skickade vi ett brev till dig som valt en försäkringsgivare som inte längre är ansluten till kolletivavtalet PA 16. I brevet berättade vi att du kunde välja en ny försäkringsgivare.

Om du inte skickade in något nytt val placeras dina kommande inbetalningar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Det gäller även dig som slutat din statliga anställning efter 2003. Om du börjar arbeta statligt igen placeras kommande inbetalningar i den försäkringen.

Du kan ändra ditt val

Är du inte nöjd med valet kan du ändra det genom att logga in på Dina pensionssidor.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.