Vi toppar Naturvårdsverkets miljörankning

I Naturvårdsverkets årliga mätning av svenska myndigheter placerar vi oss bland de bäst rankade och bedöms ha en mycket hög andel systematiskt miljöarbete integrerat i vår verksamhet.

Totalt 185 myndigheter har bedömts av Naturvårdsverket utifrån sitt arbete med att integrera miljöarbetet i sin verksamhet och sitt uppdrag. Som högst kan en myndighet få 23 poäng, vilket ingen ännu har lyckats med. Vi på SPV har gått från 14 poäng (2015) till 19 poäng (2016).

– SPV kännetecknas av ett bra miljötänk, säger Joakim Stymne, generaldirektör SPV. Och fortsätter:

– Vi gör mycket för att medarbetarna ska kunna ta det miljöansvar flertalet av oss känner. Därför är det väldigt glädjande att de förbättringar vi har gjort under året nu har gett oss ett rejält betygslyft och placerar oss i toppklass bland de statliga myndigheterna, säger han.

Hela rapporten kan du läsa här (Naturvårdsverkets webbplats)

Våra förbättringar

Inom flera områden har vi gjort förbättringar som bidragit till högre poäng. Bland annat har vi tydligare mål för miljöpåverkan inom områden som kontorspapper och kuvert, samlad energiförbrukning, upphandling och avrop och transporter. Inom dessa områden finns både korta och långsiktiga mål som löper fram till år 2020.

Vi har ökat måluppfyllelsen (i jämförelse med 2015):

  • Förbrukningen av kontorspapper och kuvert har minskat med 5 ton (10 %).
  • Den samlade elförbrukningen har minskat med 795 000 kWh (35 %).
  • Andelen upphandlingar med miljökrav är höga: 95 %.
  • Vårt behov av landsvägstransporter som resulterar i koldioxidutsläpp har minskat. Utsläppen har minskat med 3,6 ton (28 %).

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.