Staten och Bo Lundgren har nått en förlikning

I slutet av förra året stämde Bo Lundgren staten eftersom han ansåg att beslutet att sänka hans tjänstepension var fel. Staten och Bo Lundgren har nu ingått en förlikning om att Bo Lundgren har rätt till en tjänstepension som motsvarar den han hade innan sänkningen. Skälet är att det nu har klarlagts att han genom sitt anställningsbeslut blivit lovad en viss tjänstepension.

SPV:s tidigare beslut om tjänstepension för Bo Lundgren grundade sig på den förordning som reglerar tjänstepensioner för myndighetschefer. När det första beslutet visade sig vara felaktigt omprövade SPV 2016 beslutet, vilket innebar en sänkning av hans tjänstepension.

Regeringen har möjlighet att besluta om pensionsvillkor som avviker förordningen. Under processen i domstolen förtydligades omständigheter som föregick beslutet att anställa Bo Lundgren som Riksgäldsdirektör. Det blev klarlagt att han enligt sitt anställningsavtal har rätt till en viss tjänstepension som är högre än vad han skulle ha fått enligt förordningen.

Det är Arbetsgivarverket som företrätt staten och ingått förlikning med Bo Lundgren. SPV kommer att betala ut den tjänstepension som Bo Lundgren alltså har rätt till enligt sitt anställningsavtal. Han kommer också att få tjänstepension retroaktivt för den tid som han har fått en lägre tjänstepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.