Information om fakturor och OCR-underlag inför delårsrapporten

Du som arbetsgivare får en mängd fakturor och OCR-underlag från oss. Dessa ska hanteras lite olika i delårsrapporten. Här finns all information du behöver för att bokföra rätt.

Faktura avseende premier för förmånsbestämd pension och kollektiva försäkringar

Fakturan avseende juni kommer att vara dig tillhanda senast brytdagen med förfallodag 31 juli. Denna faktura ska du bokföra som en inomstatlig leverantörskuld (S2561) per 30 juni ( med motpart SPV), det vill säga bokföra i leverantörsreskontran i juni.

OCR-underlag premier PA-91 (2017 gäller detta bara ett fåtal myndigheter)

Beloppet som avser juni ska i delårsrapporten återfinnas på S2563. Betalningen ska du inte bokföra i leverantörsreskontran förrän i juli, detta beroende på att SPV inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i delårsrapporten, utan skulden finns på S2563. Förfallodag för betalningen är 12 juli.

Faktura avseende direktdebiterade pensioner

Detta kan till exempel vara pensionsersättning och delpension, där arbetsgivaren blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av juli avser juli månads pension och ska därför bokföras i juli. Förfallodag för dessa fakturor är 17 juli. Ingen skuld till SPV ska finnas i delårsrapporten avseende dessa fakturor.

Faktura avseende premiebestämda pensioner

Fakturan för juni kommer att vara dig tillhanda 21 juni och har förfallodatum 27 juni. Ingen skuld för detta ska finnas per 30 juni.

Kåpan Extra (ingår numera i fakturan ovan)

Kåpan PA-91/Kåpan Plus

Betalning för Kåpan PA-91 och Kåpan Plus sker till Kåpan Pensioners plusgiro, det vill säga inte till SPV. Kåpan Pensioner är en utomstatlig leverantör

Övriga fakturor från SPV

Om du får andra fakturor före brytdagen från SPV (exempelvis kursavgifter, engångspremier med mera) ska dessa hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Fakturadatum som står angivet på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 i bokslutet.

Kontaktperson för dessa frågor är Therése Haldin, 060-18 69 22 eller ekonomi@spv.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.