Uppdaterat innehåll utifrån tjänstepensionsavtalet PA 16

Vi har skrivit om en stor del av texterna på webbplatsen som vänder sig till dig som arbetsgivare och anpassat dem till det nya statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Vi har också sett över strukturen för att göra det enklare för dig att hitta.

Informationen beskriver vad som gäller för dig som arbetsgivare från den 1 januari 2017.

Lättare för dig att svara på frågor

I de nya texterna skriver vi samma begrepp som vi använder när vi skriver till den anställda. Det gör vi för att göra det enklare för dig som arbetsgivare att möta frågor från den anställda. Det innebär exempelvis att vi skriver andra namn för delarna i den premiebestämda ålderspensionen än de som finns beskrivna i tjänstepensionsavtalet PA 16. I de fall vi behöver beskriva hur det står i avtalet gör vi också det. Därför kan du i vissa enstaka fall möta fler begrepp för samma sak.

Vi utgår också från information som är lika för båda avdelningarna i avtalet, för att dela upp där det skiljer sig åt.

Det här förändringarna har vi gjort

Förstå tjänstepension

Förstå tjänstepension är en ny del av webbplatsen där du får grundläggande information om statlig tjänstepension. Du hittar bland annat information om avtal och författningar, kurser och filmer och presentationsmaterial om tjänstepension.

Förstå tjänstepension

Händelser för anställda

Händelser för anställda är menyn där du kan läsa om vad du som arbetsgivare bör tänka på vid olika händelser i den anställdas liv. Exempelvis när den anställda blir sjuk eller av olika anledningar går ner eller upp i arbetstid. Det finns två nya händelser, när den anställda får extra inbetalningar och när personer gör en överenskommelse om att tillhöra Avdelning I.

Händelser för anställda

Rapportera

Rapportera är den del av webbplatsen där du hittar information om vad du som arbetsgivare ska rapportera till oss och hur det ska rapporteras. Du hittar våra överföringskrav, leveransplan och du kan också ändra dina uppgifter till oss.

Rapportera

Kostnader och fakturor

Kostnader och fakturor är menyn som beskriver vilka premier du som arbetsgivare ska betala och vilka fakturor du får. Du får också information om när och hur du ska skuldföra kostnader.

Kostnader och fakturor

Favoriter och länkar till webbplatsen måste länkas om

De förändringar vi har gjort gör att några av adresserna till sidorna på webbplatsen ändrats. Det innebär att om du hade favoriter/bokmärken till sidor på webbplatsen kan de ha slutat fungera och de behöver länkas om.

Tyck till om det nya innehållet

Vi fortsätter arbetet med att förbättra innehållet på webbplatsen. Vi är nyfikna på vad du tycker om förändringarna. Lämna gärna en synpunkt på vår utvecklingsblogg.

Tyck till om innehållet (extern webbplats)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.