SPV möter Sveriges pensionärsorganisationer

Pensionärspanelen är en viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla vår kommunikation med målgruppen pensionärer. I panelen finns Sveriges alla pensionärsorganisationer representerade: PRO, SPF, SPRF, RPG, SKPF.

– Vi träffar panelen några gånger per år och får deras värdefulla synpunkter på vår pensionskommunikation, säger Camilla Borgström, SPV.

– På så sätt får vi veta vad de tycker fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre.

Aktualiteter och språk på agendan

Nyligen sammanstrålade panelen i huvudstaden för att diskutera aktuella frågor. Panelen fick också veta mer om vårt arbete med språkfrågor och gavs samtidigt möjlighet att genom flera olika praktiska övningar förbättra sitt eget och sin organisations språk. Under mötet diskuterades också innehållet på vår webbplats spv.se, främst den som riktar sig mot pensionärer. Vi efterfrågade även panelens synpunkter på vårt stora årliga evenemang Pensionsdagen.

Kontaktperson

Vill du veta mer om samarbetet vänligen kontakta Camilla Borgström.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.