SPV deltar i forskningsprojekt vid Mittuniversitetet

Vid Mittuniversitetet utvecklas just nu ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikationsmognad. Projektet genomförs med stöd av tio olika organisationer, varav SPV är en.

Under hösten och vintern pågår forskningsprojektet vars mål är att ta fram ett så kallat kommunikationsindex, som värderar organisationers förmåga att på ett effektivt sätt använda kommunikation.

– I dag saknas forskningsbaserade verktyg för att utvärdera kommunikationens betydelse. Vi har valt att delta i det här projektet för att vi tror det kan ge oss värdefull information om hur vi kan utveckla SPV framöver. Dessutom tycker vi att det är positivt att forskningen genomförs från Sundsvall av en av våra kollegor i Myndighetsnätverket, säger Olof Lundvall, informationschef på SPV.

I projektet deltar även AB Volvo, Sandvik, SCA, Berners, Region Jämtland-Härjedalen, Sundsvalls kommun, Universitetskanslersämbetet, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. Projektets första etapp pågår under hösten och en bit in i 2017. SPV:s bidrag innebär att forskare från Mittuniversitetet genomför intervjuer med flera personer från myndigheten.

Det kommunikationsindex som tas fram kan senare komma att testas i större skala av ett större antal företag och organisationer.

Läs pressmeddelandet om projektet (Mittuniversitetets webbplats)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.