Nytt för dig som löneväxlar eller funderar på att löneväxla

Idag har du möjlighet att spara extra pengar till din tjänstepension genom en enskild överenskommelse med din arbetsgivare, så kallad löneväxling. Det kan till exempel vara att du avstår lön eller sparade semesterdagar mot att din arbetsgivare betalar in mer pengar till din tjänstepension. Från 1 januari 2017 förändras placeringen av de pengarna i och med det nya tjänstepensionsavtalet PA 16.

Så här påverkas du som redan löneväxlar

Pengarna från löneväxling placeras idag i Kåpan Extra, en traditionell försäkring som förvaltas av Kåpan Pensioner. Pensionen betalas ut från 65 år och under fem år om du inte väljer annat. Från 1 januari 2017 ändras både sparform och hur du kan ta ut pengarna:

  • Pengarna placeras hos den försäkringsgivare du valt för din valbara del. Har du inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner i produkten Kåpan Ålderspension.
  • Pensionen kan du normalt ta ut från 65 år och livet ut.
  • Är du född 1988 eller senare kan du välja temporär utbetalning på 10-20 år.

Du som funderar på att löneväxla

Väljer du att avstå lön eller semesterdagar under 2016 placeras pengarna först i Kåpan Extra, en traditionell försäkring som förvaltas av Kåpan Pensioner. Men från 1 januari 2017 placeras pengarna i din valbara del och förvaltas enligt det val du gjort för den. Det innebär ändrad sparform och hur du kan ta ut pensionen.

Med eller utan återbetalningsskydd?

Om du löneväxlar till Kåpan Extra med återbetalningsskydd och vill fortsätta ha det även efter årsskiftet ska du se över återbetalningsskyddet på den valbara delen dit pengar sedan placeras.

Vad händer med pengarna som betalas in fram till årsskiftet?

Pengar som betalas in till Kåpan Extra fram till 31 december 2016 fortsätter Kåpan Pensioner att förvalta som tidigare med oförändrade villkor. Pensionen betalas sedan ut från 65 år och under fem år om du inte väljer annat.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.