Ny rutin för betalning till Kåpan Extra

Från och med 2017 levererar du som arbetsgivare eventuellt premiebelopp till Kåpan Extra via den ordinarie månadsfilen. Det innebär att premier till Kåpan Extra debiteras på samma faktura som premierna för övriga premiebestämda ålderspensioner.

Vi rekommenderar autogiro

Eftersom fakturan för de premiebestämda ålderspensionerna har mycket kort betalningsvillkor (från två till sju dagar) rekommenderar vi dig att ansöka om autogiro.

Om du redan har autogiro

Om du redan har autogiro på fakturan för premiebestämda ålderspensioner vill vi uppmärksamma dig på att från och med januari 2017 ingår även premier till Kåpan Extra i det belopp som regleras via autogiro.

Fakturor kring årsskiftet

För dig som idag gör inbetalningar till Kåpan Extra kommer det se ut så här kring årsskiftet:

Fakturor kring årsskiftet 2016/2017
Datum Faktura som avser Ska vara reglerad
5 dec Kåpan Extra på novemberlöner = "premiemånad december" 23 dec
21 dec Premiebestämda pensioner enligt PA 03* för december 27 jan
9 jan Kåpan Extra på decemberlöner = "premiemånad januari" 25 jan
23 jan Premiebestämda pensioner enligt PA 16** inkl. premier till Kåpan Extra och andra extrapremier för januari 26 jan

* Premier för individuell ålderspension och kompletterande ålderspension.
** Premier för individuell ålderspension och kompletterande ålderspension, ålderspension valbar, ålderspension obligatorisk och ålderspension flex.

Extrapremier från 2017

I det nya tjänstepensionavtalet PA 16 finns flera paragrafer som ger dig som arbetsgivare möjlighet att sätta av extra pengar till de anställdas premiebestämda ålderspensioner. Pengarna placeras olika beroende på om du tecknar lokalt kollektivavtal eller enskilda överenskommelser.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.