Korrigering av 2016 års premier

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 gäller från 1 januari 2016. Under 2016 har du som arbetsgivare betalat premier enligt PA 03. Därför behöver vi korrigera premierna för anställda som tillhör Avdelning I PA 16, det vill säga de som är födda 1988 eller senare.

Korrigeringarna innebär att du för dessa personer

  • får tillbaka pengar som du betalat för spar- och värdesäkringspremie
  • betalar in pengar till Kåpan Flex
  • betalar in ytterligare pengar till den valbara delen och till Kåpan Tjänste för de som har pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

Du får ett bokföringsunderlag i december

För de flesta arbetsgivare innebär korrigeringarna att premiekostnaden för 2016 totalt sett ökar något. I december skickar vi ett bokföringsunderlag med instruktioner om hur du ska göra i årsbokslutet. Beloppen i bokföringsunderlaget baseras på uppgifter som du som arbetsgivare har rapporterat till oss till och med november 2016.

Det är viktigt att du bokar upp just de belopp du får i ditt bokföringsunderlag. Detta för att motpartsredovisningen ska bli rätt.

Uppgifter från dig ligger till grund för korrigeringarna

I början av januari ska du som arbetsgivare rapportera in uppgifter för övergångsperioden (1 januari – 31 december 2016) enligt Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 bilaga 2. Det är uppgifterna i den rapporteringen som ligger till grund för korrigeringarna av 2016 års premier. Korrigeringarna kommer att göras i samband med ordinarie faktureringar i januari.

Om du har frågor om hur du ska hantera korrigeringen, kontakta oss via ekonomi@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.