Fakturor och OCR-underlag vid årsbokslutet

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Faktura för premier för förmånsbestämd pension PA 03

Fakturan för december kommer att vara hos dig senast brytdagen den 5 januari 2017. Förfallodagen är den 31 januari. Fakturan ska du bokföra som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV per 31 december, det vill säga den ska bokföras i leverantörsreskontran i december.

För att underlätta motpartsavstämningen är det bra om fakturan för november är betald i december. Det innebär att betalningen behöver vara hos oss senast fredag den 30 december 2016, det vill säga årets sista bankdag.

OCR-underlag för preliminära PA-91-premier

I bokslutet ska beloppet för december återfinnas på S2563. Betalningen ska inte bokföras i leverantörsreskontran förrän i januari, eftersom vi inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). I bokslutet ska det alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier, utan skulden finns på S2563. Förfallodagen är den 17 januari 2017.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Denna faktura gäller till exempel pensionsersättning och delpension, där du som arbetsgivare blir fakturerad hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller för pensionen för januari månad och ska därför bokföras i januari. Förfallodagen är den 17 januari 2017. I bokslutet ska det inte finnas någon skuld till SPV för dessa fakturor.

Individuell ålderspension och kompletterande ålderspension

Fakturan för december kommer att vara hos dig elektroniskt den 21 december 2016 (alternativt den 22 december 2016 om du får fakturan via brev). Förfallodagen är den 27 december 2016.

Vilket belopp som du ska betala framgår vid lönekörningen. Om du inte vill vänta på fakturan från oss, kan du istället använda beloppet från lönekörningen som underlag och betala till oss. Betalningen gör du då till bankgiro 381-5677. Betalningen kräver OCR, använd därför OCR-koden för november månad. Ingen skuld för detta ska finnas per den 31 december 2016.

Kåpan Extra

Faktura för Kåpan Extra som gäller premiemånad december kommer att vara hos dig i början av december. Förfallodagen är den 23 december 2016). Ingen skuld ska finnas per den 31 december 2016.

Observera att fakturan för Kåpan Extra som du får den 9 januari 2017 ska bokföras på januari 2017. Det är den sista separata fakturan du får för Kåpan Extra. Därefter debiteras premier till Kåpan Extra på samma faktura som premier för övriga premiebestämda premier.

Läs nyheten Ny rutin för betalning till Kåpan Extra

Kåpan PA-91

Kåpan PA-91 betalar du till Kåpan-pensioners plusgiro, det vill säga inte till SPV. Avgifterna för 2016 som gäller Kåpan PA-91 kommer att faktureras i april 2017. Kåpan är en utomstatlig leverantör.

Övriga fakturor från SPV

Om du får andra fakturor från oss före brytdagen (till exempel kursavgifter, engångspremier med mera) ska du hantera dessa som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Den förfallodag som står på fakturan gäller. I bokslutet ska beloppet finnas på S2561 med motpart SPV.

Om du har frågor om ovanstående, kontakta Elisabeth Margenberg på 060-18 76 20 eller elisabeth.margenberg@spv.se.

Korrigering av 2016 års premier ska bokas upp i årsbokslutet

I januari 2017 kommer vi att göra korrigeringar av 2016 års premier till följd av att vi nu har ett nytt pensionsavtal. Eftersom januarifakturorna kommer efter statlig brytdag får du i december ett bokföringsunderlag med instruktioner om hur du ska göra i årsbokslutet.

Det är viktigt att du som jobbar på en statlig myndighet bokar upp just de belopp du får i ditt bokföringsunderlag. Detta för att motpartsredovisningen ska bli rätt.
Om du har frågor kring hur du ska hantera korrigeringen, kontakta oss via ekonomi@spv.se.

Läs mer om korrigeringen av 2016 års premier

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.