Prognos för 2017

I slutet av september skickar vi på SPV ut en prognos över 2017 års premiekostnader till alla berörda arbetsgivare. Prognosen gäller den förmånsbestämda ålderspensionen enligt PA 16 och övriga försäkringar som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna.

Brevet/beskedet är som standard adresserat till ekonomichefen.

Kostnader för de premiebestämda delarna i PA 16, det vill säga det du som arbetsgivare ska betala till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex, ingår inte i prognosen.

Allmänt om premiekostnaden 2017

Enligt SPV:s beräkningar kommer premiekostnaden 2017 för de flesta arbetsgivare att ligga på en något högre nivå än föregående år i förhållande till bruttolönesumman. Sänkt premieränta och en höjning av riskpremien är bidragande orsaker till det. Observera att vissa enskilda arbetsgivare kan få ett avvikande utfall eftersom kostnaden beror på vilka personer som är anställda. Särskilt för små arbetsgivare kan premiekostnaden variera och inte utvecklas på samma sätt som för kollektivet i stort.

Premier för PA 16

I prognosen ingår kostnader för förmånsbestämd ålderspensionen enligt det nya statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 samt kostnader för övriga kollektiva försäkringar som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. För statliga myndigheter ingår också särskild löneskatt (SLP) i prognosen.

Prognosen baseras på anställningsuppgifter för maj 2016. Vid beräkningarna antar vi bland annat att antalet anställda är oförändrat från den tidpunkten.

Om antaganden vi gör vid beräkningarna och varför det ibland blir en skillnad mellan prognosen och det verkliga utfallet

Prognosen är inte underlag för betalning till SPV. De faktiska premiekostnaderna betalas månadsvis via faktura. Premierna är då beräknade utifrån de anställningsuppgifter som arbetsgivarna rapporterarar till SPV kring den 20:e varje månad. I fakturabeloppet kan det även ingå korrigeringar av tidigare månaders premiekostnader.

Korrigering av 2016 års premier

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 gäller från 1 januari 2016. Under 2016 har du som arbetsgivare betalat premier enligt tjänstepensionsavtalet PA 03 för alla anställda. I början av 2017 behöver vi därför korrigera premierna för anställda som tillhör Avdelning I i tjänstepensionsavtalet PA 16. Korrigeringen innebär att du för dessa personer

  • får tillbaka pengar som du betalat för spar- och värdesäkringspremie
  • betalar in pengar till Kåpan Flex
  • betalar in ytterligare pengar till den valbara delen och till Kåpan Tjänste för de som har pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

För de flesta arbetsgivare innebär korrigeringen att premiekostnaden för 2016 totalt sett ökar något. I början av december skickar vi ett underlag på hur stora belopp du ska boka upp som kostnader i årsbokslutet för 2016.

Den faktiska korrigeringen av 2016 års premier kommer att genomföras i anslutning till ordinarie fakturering i januari. I början av januari ska du som arbetsgivare rapportera in uppgifter för övergångsperioden (1 januari – 31 december 2016) enligt Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 bilaga 2. Det är uppgifterna i den rapporteringen som ligger till grund för korrigeringarna av 2016 års premier.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16

Olika premietyper finansierar olika förmåner

I prognosen ingår flera premier som alla finansierar olika förmåner enligt de statliga avtalsförsäkringarna.

Sparpremie

Sparpremien bekostar den förmånsbestämda ålderspensionen enligt Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16. För de flesta arbetsgivare är det den beloppsmässigt största premien. Sparpremien beräknas individuellt enligt försäkringstekniska riktlinjer och påverkas bland annat av ålder, pensionsålder och lön.

Ränteläget påverkar sparpremien

SPV har beslutat att sänka premieräntan till 0,60 procent från och med 2017 (jämfört med 0,90 procent under 2016). Sänkningen av räntan innebär något högre sparpremie och det påverkar mer ju längre tid en anställd har kvar till pensionsåldern.

Kollektiva premier

De övriga premietyperna är så kallade kollektiva premier. De utgörs av en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person.

Premienivåer

Tabellen visar nivån på de kollektiva premierna 2016 och 2017.

Nivån på de kollektiva premierna 2016 och 2017
  VS ÖB  Risk  TA  TGL  PSA 
  Procent av pensionsunderlag Kr/år Procent av bls*
Premier 2017  1,30 1,00 resp. 3,00 0,90 0,01  360  0,05 
Premier 2016 1,30 1,00 resp. 3,00  0,60  0,01  360  0,05 

*bruttolönesumma

Läs mer om de olika premietyperna

Beräkna kostnaden för premiebestämd ålderspension

Kostnad för premiebestämd ålderspension ingår inte i prognosen. Du kan själv uppskatta den kostnaden med hjälp av tabellen.

Avdelning I tjänstepensionsavtalet PA 16 – personer födda 1988 eller senare

Kostnad för personer födda 1988 eller senare
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb* Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb*
Den valbara delen (Ålderspension valbar)  2,5 %  20,0 % 
Kåpan Tjänste (Ålderspension obligatorisk) 2,0 %  10,0 % 
Kåpan Flex (Ålderspension flex)  1,5 % 1,5 % 

 

Avdelning II tjänstepensionsavtalet PA 16 – personer födda före 1988

Kostnad för personer födda före 1988
  Kostnad på utbetald lön upp till och med 7,5 ibb*  Kostnad på utbetald lön över 7,5 ibb* 
Den valbara delen (Individuell ålderspension)  2,5 %  2,5 % 
Kåpan Tjänste (Kompletterande ålderspension) 2,0 %  2,0 % 

*inkomstbasbelopp

Har du frågor?

Har du frågor om prognosen kontaktar du oss på 060-18 75 03 eller på kundservice@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.