Nytt för anställda som löneväxlar eller funderar på att löneväxla

Idag har den anställde möjlighet att spara extra pengar till sin tjänstepension genom en enskild överenskommelse med dig som arbetsgivare, så kallad löneväxling. Det kan till exempel vara att avstå lön eller sparade semesterdagar mot att du som arbetsgivare betalar in mer pengar till tjänstepensionen. Från 1 januari 2017 förändras placeringen av de pengarna i och med det nya pensionsavtalet PA 16. Det innebär lite olika saker beroende på om den anställde är född 1987 eller tidigare och tillhör Avdelning II eller 1988 eller senare och tillhör Avdelning I.

Så här påverkas en anställd som redan löneväxlar

Pengarna från löneväxling placeras idag i Kåpan Extra, en traditionell försäkring som förvaltas av Kåpan Pensioner. Pensionen betalas ut från 65 år och under fem år om den anställde inte väljer annat. Från 1 januari 2017 ändras både sparform och hur den anställde kan ta ut pengarna. Beroende på när den anställde är född skiljer det sig dessutom i möjligheten att ta ut pengarna:

  • Pengarna placeras hos den försäkringsgivare som den anställde valt för sin valbara del. Har den anställde inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner i produkten Kåpan Ålderspension.
  • En anställd född 1987 eller tidigare kan ta ut pensionen från 65 år och livet ut.
  • En anställd född 1988 eller senare kan ta ut pensionen från 61 år och livet ut med möjlighet till temporär utbetalning på 10-20 år.

För anställda som funderar på att löneväxla

Väljer en anställd att ingå i en enskild överenskommelse under 2016 för att avstå lön eller semesterdagar placeras pengarna först i Kåpan Extra, en traditionell försäkring som förvaltas av Kåpan Pensioner. Men från 1 januari 2017 placeras pengarna i den valbara delen och förvaltas enligt det val den anställde gjort. Det innebär ändrad sparform och möjligheten att ta ut pensionen.

Vad händer med pengarna som betalas in fram till årsskiftet?

Pengar som betalats in till Kåpan Extra fram till 31 december 2016 fortsätter Kåpan Pensioner att förvalta som tidigare med oförändrade villkor.

Information till anställda

Vi har även publicerat en nyhet med information riktad till privatpersoner om förändringarna för löneväxling.

Läs nyheten till privatpersoner

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.