The selectable part – born before 1988

Choices

Every month, your employer pays money equivalent to 2.5% of your wages into the selectable part of your occupational pension. You select how the money is managed. You earn into the selectable part from the age of 23, and at the longest until you turn 65.

As a new government employee

When entering into government employment, you select how this part is managed. You only need to select if you want to. If you do not make your own selection, the money is placed into a traditional insurance scheme without repayment cover with Kåpan Pensions (Kåpan Valbar). If you wish to change your selection, you may do so. To make a selection you can send for or order a selection form.

If you want to make a new selection

You can change your selection, and choose another insurer to manage your money. To make a new selection you can send for or order a selection form.

Download or order selection form

These are the choices you should make

1. Select the type of savings

You should choose between traditional insurance or unit-linked insurance.

With a traditional insurance, it is the insurer that determines how your money is placed and managed. The insurer places the money in e.g. interest-bearing securities, shares and real estate properties and takes care of the administration. You always have a guaranteed pension. The warranty differs between various insurers. It can involve e.g. a warranty that promises you will get back your deposited money when you retire. If the insurer manages the money better than what they promised in the warranty, you can get bonuses, that is to say that you would receive a higher pension than the guaranteed pension.

With a unit-linked insurance, you decide how your money should be placed by selecting one or more funds. Money placed in funds can both decrease and increase in value, and therefore, no pension is guaranteed. This means that you might recieve less money than you have deposited into the funds, however should the market be doing well your money can increase in value.

2. Select insurance company

  • You are to select which insurance company you want to manage your money. You can see the fees and costs that the various insurance companies charge to manage your money.
  • If you select an insurer that offers unit-linked insurances, your money is firstly places in a so-called entry solution. The insurer you have selected then contacts you so that you can choose between the funds which the insurance company offers.

3. Select if you want a repayment cover

Repayment cover means that your family members receive your pension in the case of your death. It is your wife, husband, partner firstly and your children secondly that will recieve the pension. You can also chooce your previous wife, husband, partner or children to any of these as beneficiaries of the pension. If you choose to place a repayment cover on your insurance your own pension will be lower as you do not receive “inheritance gain”

You can change your mind and add the repayment cover later. The rules to add repayment cover later can vary between different insurers. If you are single and do not have children, you should not select repayment cover.

Remember that you, via your employment, have a financial protection in the form of survivor's pension and service group life insurance for your survivors.

If you want to move your money

If you want to, you can move your money from one insurance company to another, or to another form of savings with the same insurance company. To move your money please contact our Customer Service at +46 (0)20-51 50 40.

If your State employment ends

If your State employment ends, your employer will stop paying in money to the selectable part. The money you have earned, however, will remain with the insurance company managing your money until it is time for you to retire.

When you want to retire and take out your money

Most people have their money with Kåpan Pensions. You may also have chosen to place your money with another insurance company. Contact the insurance company managing your money if you have questions about how you can take out your pension.


Den valbara delen

Du som är statligt anställd tjänar in tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA 16. Den statliga tjänstepensionen består av tre delar där den valbara delen är en del. Du väljer hur denna del ska förvaltas.

Du som är nyanställd i staten

När du är nyanställd i staten väljer du hur delen ska förvaltas. Du behöver bara välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Ålderspension). Vill du ändra ditt val kan du göra det. Du gör ditt val via en blankett. Du kan välja mellan att ladda hem valblanketten som pdf eller att få den hemskickad via post till din folkbokföringsadress.

Du som vill göra ett nytt val

Du kan ändra ditt val och välja att en annan försäkringsgivare ska förvalta dina pengar. Du gör ditt val via en blankett. Du kan välja mellan att ladda hem valblanketten som pdf eller att få den hemskickad via post till din folkbokföringsadress.

Beställ eller hämta valblankett

För att göra ditt val ska du fylla i en valblankett. Du kan välja mellan att hämta en valblankett som pdf-fil eller beställa hem en valblankett till din folkbokföringsadress. Fyll i ditt personnummer nedanför.

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

De här valen ska du göra

Välj sparform

Du ska välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som bestämmer hur dina pengar placeras. Försäkringsgivaren placerar pengarna i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du har alltid en garanterad pension. Hur garantin ser ut varierar mellan försäkringsgivarna. Det kan till exempel vara en garanti som lovar att du får tillbaka dina insatta pengar när du går i pension. Om försäkringsgivaren lyckas förvalta pengarna bättre än vad de lovat i garantin kan du få återbäring, det vill säga att du får en högre pension än den garanterade pensionen.

I en fondförsäkring bestämmer du själv hur dina pengar ska placeras genom att du väljer en eller flera fonder. Pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde, därför kan ingen pension garanteras.

Välj försäkringsgivare

Du ska välja vilken försäkringsgivare som du vill ska förvalta dina pengar. Du kan se vilka avgifter och kostnader de olika försäkringsgivarna tar ut för att förvalta dina pengar.

Om du väljer en försäkringsgivare för fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning. Den försäkringsgivare du har valt kontaktar sedan dig så att du kan välja mellan de fonder som försäkringsgivaren erbjuder.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande (make, maka, sambo, barn) får dina pengar om du dör. Det innebär också att din egen pension blir lägre. Du kan ändra dig och senare ta bort återbetalningsskyddet. Reglerna för att senare lägga till återbetalningsskyddet kan variera mellan olika försäkringsgivare. Om du är singel och inte har barn bör du inte välja återbetalningsskydd.

Kom ihåg att du genom din anställning har ett ekonomiskt skydd i form av efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring för dina efterlevande.

Om du vill flytta dina pengar

Om du vill kan du flytta dina pengar från en försäkringsgivare till en annan, eller till en annan sparform hos samma försäkringsgivare. För att flytta pengarna kontaktar du kundservice på +46 (0)20-51 50 40 för mer information.

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar arbeta statligt slutar din arbetsgivare betala in pengar till den valbara delen. Pengarna du tjänat in finns dock kvar hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna tills det är dags för dig att gå i pension.

När du vill börja ta ut dina pengar

Det är din försäkringsgivare som betalar ut din pension. Har du frågor om hur du tar ut din pension kontaktar du din försäkringsgivare.

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.