Occupational pension – born before 1988

If you were born before 1988, your occupational pension from your government employment looks like this.

Your employer pays money equivalent to 4.5% of your wages into your occupational pension. Certain employees also have a right to a pre-determined part. You are also insured through your employment, which means that you or your family could receive money if, for example, you become ill or in the event of your death.

The money ends up in different parts

Your occupational pension consists of three different parts. You may have the right to two or three parts.

The selectable part

Your employer pays money equivalent to 2.5% of your wages into this part. You will choose how it is to be managed by selecting the form of savings and insurer. You do not need to choose if you do not wish to. If you do not make your own choice, the money is placed into a traditional insurance scheme without repayment protection with Kåpan Pensions (Kåpan Valbar).

The selectable part

Kåpan Tjänste

Your employer pays money equivalent to 2% of your wages into Kåpan Tjänste. The insurer Kåpan Pensioner manages this part.

Defined benefit retirement pension

 • If you were born before 1973, you also earn into a defined benefit retirement pension.
 • If you were born after 1973 and have a monthly wage over 37,063 SEK, you may also have the right to a defined benefit retirement pension.
 • The size is influenced by your wages, how many years you have been employed, and what year you were born.

You are insured through your employment

You are insured through your government employment. This means you could receive a sickness pension if you become ill. In addition, your family could receive money in the event of your death.

Your retirement pension in brief

Your occupational pension consists of three parts.

 • In general, you belong to Section II in the PA 16 occupational pension agreement if you were born before 1988.
 • You are also insured through your employment, which means that you or your family could receive money if, for example, you become ill or in the event of your death.
 • Your occupational pension is covered by collective agreement. This means that the occupational pension has been negotiated by the union organizations in the State branch (OFR/S, OFR/P, OFR/O; Saco-S; SEKO) together with the Swedish Agency for Government Employers.

Tjänstepension – född före 1988

För dig som är född före 1988 ser tjänstepensionen från din statliga anställning ut så här.

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Vissa har även rätt till en förmånsbestämd del. Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Pengarna hamnar i olika delar

Tjänstepensionen består av tre olika delar. Du kan ha rätt till två eller tre delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner, Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Det är försäkringsgivaren Kåpan Pensioner som förvaltar den här delen.

Förmånsbestämd ålderspension

 • Är du född före 1973 tjänar du även in till förmånsbestämd ålderspension.
 • Är du född efter 1973 och har en månadslön över 37 063 kronor kan du också ha rätt till förmånsbestämd ålderspension.
 • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Du är försäkrad genom din anställning

Genom din anställning i staten är du försäkrad. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Kort fakta om din tjänstepension

Din tjänstepension består av två eller tre delar.

 • Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988.
 • Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.
 • Din tjänstepension är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, OFR/P, OFR/O, Saco-S, SEKO) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.