Tjänsten Enklare pensionshantering

Tjänsten Enklare pensionshantering innebär att vi hjälper dig som arbetsgivare att administrera tjänstepensioner inom flera områden som du själv vanligtvis gör.

Vi kan hjälpa dig med allt från inrapportering av anställningsuppgifter, bevaka kommande pensionsavgångar hos dig och att svara på frågor från dig och dina anställda.

Det här får du som arbetsgivare

Enkla kontaktvägar och egen kundansvarig

Du når oss enkelt på ett telefonnummer som är till för dig som är ansluten till tjänsten.  Du får också en namngiven kundansvarig för din myndighet.

Uppdaterade och kvalitetssäkrade anställningsuppgifter

Vi ser till att anställningsuppgifterna för dina anställda är aktuella genom att

  • ta in anställningshistorik direkt från de anställda för att säkerställa uppgifter som behövs för den statliga tjänstepensionen
  • kontrollera och uppdatera anställningsuppgifter för samtliga anställda
  • rätta felaktiga anställningsuppgifter tillsammans med din lönehandläggare
  • kontrollera inrapporterade anställningsuppgifter för att säkerställa att rätt pensionskostnader betalas in. Uppgifter som är felaktiga korrigerar vi i Rapport direkt och loggar det vi har justerat.

Kundservice för anställda

Vi besvarar alla frågor från dina anställda. Vår kundservice har hög tillgänglighet och korta svarstider.

Information om tjänstepension på intranätet

Vi erbjuder en möjlighet för dig som arbetsgivare att informera om tjänstepension på intranätet. Erbjudandet består av två delar.

Vi har tagit fram ett informationsmaterial som ger de anställda information om sin tjänstepension och om de försäkringar de har genom sin statliga anställning. De får information om vart de vänder sig med frågor och hur de ansöker om sin tjänstepension. Du som arbetsgivare kan komplettera informationen med exempelvis egna rutiner och material.Tillsammans med Min Pension erbjuder vi en möjlighet att utveckla en direktinloggning för dina anställda till Minpension.se. Genom en direktinloggning kan de anställda få en samlad bild av sin pension och göra pensionsprognoser direkt på intranätet.

Är du intresserad av att få informationsmaterialet eller få veta mer om erbjudandet från Min pension kontaktar du din kundansvariga. Du kan också titta på en kort film som berättar om våra erfarenheter av att utveckla direktinloggning till Min Pension.

Film på YouTube om direktinloggning till Minpension.se

Stöd till de anställda inför pensionering

Vi bevakar kommande pensioneringar och hjälper dina anställda inför pensionseringen.

  • Vi kontaktar den anställda cirka sju månader före ordinarie pensionsålder, vilket kan vara 60, 61 eller 65 år.
  • Vi bevakar pensionsavgångar vid 67 år för de som väljer att fortsätta arbeta.
  • Om den anställda omfattas av övergångsbestämmelser tar vi kontakt sju månader före den anställde har rätt att gå i pension.
  • Den anställda får ansökningshandlingar och information för att kunna ansöka om sin förmånsbestämda ålderspension.
  • Vi svarar på den anställdas frågor om sin ansökan och sin tjänstepension.
  • Du som arbetsgivare behöver bara godkänna att den anställda ska gå i pension genom att skriva under den ifyllda blanketten och skicka den till oss, resten sköter vi.

Stöd vid sjukpension och dödsfall

Om en anställd får sjukpension eller dör hjälper vi till att ta fram och skicka alla handlingar som behövs.

Rapport om vad som hänt under månaden

Varje månad får du återkoppling från oss om vår kommunikation med dina anställda. Du får bland annat veta vilka anställda vi frågat om de tänker gå i pension, vilka anställda som meddelat att de skjuter på sin pension och vilka anställda som har fått ansökningshandlingar av oss. Vi återkopplar också för vilka anställda vi fått in ansökningshandlingar. Rapporten finns i vår självbetjäningstjänst Rapporter.

Läs mer om vår självbetjäningstjänst Rapporter

Har du frågor?

Har du frågor om tjänsten Enklare pensionshantering kontaktar du oss på enklarepensionshantering@spv.se.

Om du har frågor om exempelvis den statliga tjänstepensionen, anställningsuppgifter eller kostnader är du välkommen att kontakta vår kundservice på 060-18 74 44.

 

Vi har regeringens uppdrag att underlätta hanteringen av tjänstepensionen för de statliga arbetsgivarna. Syftet är att öka servicen, minska administrationen och få en effektivare statsförvaltning.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.